Już 10 maja odbędą się #wybory prezydenckie 2015. Obywatelskim obowiązkiem każdego Polaka jest wzięcie w nich udziału i głosowanie zgodnie z własnymi przekonaniami. Aby oddać ważny głos, który przyczyni się do zwycięstwa wybranego kandydata, należy pamiętać o kilku istotnych sprawach.

Kto może wzięć udział w głosowaniu?

Prawo do oddania głosu w wyborach prezydenckich ma każda osoba, która jest pełnoletnia - najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 18 lat, nie została prawomocnym wyrokiem sądu pozbawiona praw publicznych ani ubezwłasnowolniona a także nie pozbawił jej praw w drodze wydanego przez siebie orzeczenia Trybunał Stanu.

Zgłaszając się do lokalu wyborczego, należy mieć ze sobą potwierdzający tożsamość dokument ze zdjęciem, w przeciwnym razie karta do głosowania nie zostanie wydana.

Lokale wyborcze w dniu wyborów będą otwarte dla głosujących w godzinach od 6:00 do 21:00.

Jak oddać ważny głos w wyborach?

Po przedstawieniu komisji wyborczej dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość głosujący otrzyma białą kartę do głosowania formatu A4 z pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Na niej w kolejności alfabetycznej będą umieszczone nazwiska kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - jest ich w nadchodzących wyborach 11. Na kratce po lewej stronie przy nazwisku wybranego kandydata należy postawić znak X. Trzeba pamiętać, że warunkiem koniecznym, aby oddany głos był uznany za ważny, jest wybranie i zaznaczenie znakiem X tylko jednego kandydata spośród wszystkich 11 ubiegających się o urząd.

Top Videos of the Day

Kiedy głos jest nieważny?

W następujących przypadkach oddany w wyborach głos będzie uznany za nieważny:

1. Jeśli wyborca zaznaczy znakiem X więcej nazwisk niż jedno.

2. Jeśli żaden z zamieszczonych na karcie do głosowania kandydatów nie zostanie wybrany.

3. Jeśli głos zostanie oddany na innej karcie, niż wydana przez właściwą komisję.

Oprócz głosowania bezpośredniego w lokalu wyborczym istnieje również możliwość głosowania korespondencyjnego. Możliwość taką mają wszyscy wyborcy, którzy w odpowiednim czasie złożą stosowny wniosek we właściwym urzędzie gminy lub miasta.

Pamiętajmy: udział w głosowaniu to nie tylko prawo, ale obowiązek. Nie idąc do wyborów, pozwalamy innym decydować za nas.

>>> Zobacz: Wybory prezydenckie 2015: lista kandydatów #wybory 2015

Źródło: prezydent2015.pkw.gov.pl