Maturzyści wertują Internet w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co będzie na maturze 2015. Już 4 maja 2015 trzecie klasy liceum i czwarte technikum podsumują swoją dotychczasową naukę, rozwiązując arkusze maturalne 2015. Przecieki z pytaniami, arkuszami matury 2015 z języka polskiego, matematyki i angielskiego są obiektem zainteresowań przyszłych absolwentów szkół średnich a tym samym wielu przyszłych studentów. Jednak czy warto szukać przecieków online?

Jedyne przecieki z matury 2015 online

Przestrzegam przed utratą cennego czasu na poszukiwanie przecieków online. Żadne prawdziwe przecieki matury 2015 nie będą znane, dopóki nie rozpocznie się egzamin maturalny.

Arkusze i odpowiedzi są ściśle strzeżone przez CKE. Matura 2015 rozpocznie się od języka polskiego już 4 maja, dlatego nie traćcie czasu szukając przecieków maturalnych w Internecie, ale powtórzcie treści, jakich możecie spodziewać się na maturze 2015.

Czego spodziewać się na maturze 2015? Co roku powtarzają się pewne zagadnienia, które uznawane są za pewniaki. Przecieki z matury 2015 online, które ewentualnie znajdziecie będą raczej takimi pewniakami. Zatem, zamiast wertować bezsensownie Internet w poszukiwaniu przecieków na maturę 2015 powtórzcie sobie to, co może się pojawić.

Co będzie na maturze 2015 z matematyki?

W części matematycznej można spodziewać się pytań zamkniętych z kombinatoryki oraz nawet kilku, do których wymagana jest znajomość używania i przekształcania wzoru Pitagorasa.

Top Videos of the Day

W zadaniach otwartych zapewne pojawi się typowe zadanie za 5 punktów, w którym występują zależności między odległością a prędkością pokonania drogi przez 2 obiekty.

Bezcenne może okazać się przejrzenie wzorów w tablicach maturalnych, które otrzymacie wraz z arkuszami w dniu pisania matury z matematyki. Dzięki temu nie będziecie denerwować się, że zapomnieliście wzoru, bo będziecie mieli go pod ręką. Bardzo ważne jest jednak skojarzenie, jakiego wzoru będziecie potrzebować do rozwiązania danego zadania. Ta wiedza (a raczej umiejętność logicznego myślenia) przydaje się najbardziej.

"Przecieki" maturalne z języka polskiego

Maturę 2015 tradycyjnie rozpocznie egzamin z języka polskiego - 4 maja 2015 (poniedziałek). Przed maturą należy przejrzeć notatki, w których macie wypisane daty poszczególnych epok oraz twórców, lektury i główne myśli, jakie dana epoka czy lektura zawierała. To może przydać się w części z czytania ze zrozumieniem, ale przede wszystkim podczas pisania wypracowania, które nie powinno wyłącznie streszczać podanego fragmentu.

Należy przypomnieć sobie funkcje środków językowych i stylistycznych w tekście. Istotne jest też ułożenie sobie zdań, których możemy użyć w rozpoczęciu, rozwinięciu czy zakończeniu wypracowania. Pamiętajmy, że już w temacie wypracowania mieści się konspekt tego, co trzeba w nim zawrzeć.

Pewniaki matury 2015 z części językowej

Maturzyści najczęściej wybierają język angielski, jednak tak na maturze z angielskiego, jak i z innych języków obowiązują te same zasady. Należy znać podstawowe słownictwo, wiedzieć jaką formą kończymy list formalny a jaką list nieformalny. Proponuję nauczyć się też formułek stałych do krótszej czy dłuższej formy pisemnej, by wymyślanie treści nie zajęło zbyt wiele czasu, a przez to nie wywołało niepotrzebnego stresu.

źródło: CKE