Już 6 maja rozpocznie się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. O godzinie 9:00 ruszy egzamin. Na rozwiązanie zadań z angielskiego tegoroczni maturzyści mają 120 minut. Do rozwiązania 37 zadań, 35 w formie zamkniętej a 2 pytania będą otwarte. Do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym w zeszłym roku przystąpiło około 266 tys. uczniów. Był to najchętniej wybierany język nowożytny, czy jednak najłatwiejszy do zdania? Według raportu CKE 92 proc. maturzystów, którzy wybrali język angielski pozytywnie zaliczyło egzamin. Średni wynik to 72 proc. Wynika z tego, że wybierają go nie tylko uczniowie, którzy znają go bardzo dobrze, ale także ci słabsi.

Matura 2015 angielski

Egzaminy maturalne z języka angielskiego będą przeprowadzane w tym roku od 4 do 29 maja. Przygotowując się do egzaminu z języka należy pamiętać o powtórzeniu słówek i popularnych zwrotów. Warto też jest zajrzeć do podręczników tam znajduje się dużo zadań, które zostaną powtórzone w trakcie egzaminu maturalnego. Najlepiej do ustnej matury 2015 przygotować się rozmawiając jak najwięcej po angielsku.

Matura z języka obcego sprawdza wiedzę w trzech obszarach: rozumienie pisanego tekstu, rozumienie słuchanego tekstu i wypowiedź pisemna.

Egzamin maturalny 2015

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja a kończą 17 czerwca. Termin sesji poprawkowej został ustalony od 24 do 28 sierpnia. Pierwszy etap nazwany sesją główną będzie trwał od 4 maja do 29 maja.

Top Videos of the Day

Składają się na nią: część ustna z języka polskiego, część ustna z języków nowożytnych część pisemna. Sesja dodatkowa trwająca od 1 do 17 czerwca została wyznaczona dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do matury w maju. Sesja poprawkowa jest dla maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu pisemnego lub ustnego. Wyniki maturalne dla zdających w majowym i czerwcowym terminie będą znane 30 czerwca. Ci którzy zdawali egzamin poprawkowy swoje wyniki poznają 11 września 2015.

źródło: CKE, wyborcza.pl #szkoła #egzamin maturalny