Do tej pory matura ustna z języka polskiego polegała na przygotowaniu maksymalnie 15 minutowego monologu na wybrany kilka miesięcy wcześniej temat. Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła zmienić formułę egzaminu ustnego w 2015 roku. Powodem mogła być wzmożona działalność zarobkowa w Internecie, która polegała na sprzedaży gotowych prezentacji maturalnych.

Matura ustna z języka polskiego w nowej formie dotyczy uczniów liceów ogólnokształcących, którzy nauczani byli zgodnie z nową podstawą programową. W przyszłym roku do nowej formuły dołączą absolwenci techników.

Jakie pytania będą na maturze ustnej z języka polskiego 2015?

Maturzyści pochłonięci są szukaniem przecieków online, pytań, które pojawią się na maturze ustnej z języka polskiego. Tymczasem wszystko jest ściśle strzeżone i nie ma szans, by zdobyć jakiekolwiek informacje przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Główne pytanie podczas matury ustnej z języka polskiego 2015 będzie losowane na początku egzaminu przez abiturienta. Po wylosowaniu pytania maturzysta ma kwadrans na przygotowanie swojej wypowiedzi w oparciu nie tylko o własną wiedzę, ale też o dane znajdujące się na udostępnionym komputerze. Wypowiedź ma trwać ok. 10 minut. Po monologu przewidziane są pytania dodatkowe, które mogą zająć ok. 5 minut.

Pytanie wylosowane, do którego należy przygotować ustną wypowiedź, może odnosić się do wybranego tekstu literackiego, ikonicznego (obraz, fotografia czy rzeźba) albo tekstu o języku.Pierwsze przykładowe pytanie matury ustnej 2015 z języka polskiego dotyczy fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza: "Na Litwie much dostatek". Należy odpowiedzieć, jak można uwznioślać w takich dziełach zwyczajność, odwołując się do fragmentu oraz całego dzieła Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury. Ważne jest, by odpowiedź opierała się na szeroko rozumianych tekstach kultury, nawet takich jak tekst piosenki, film czy serial.

Więcej pytań na maturę ustną z języka polskiego można znaleźć w materiałach dla maturzystów na stronie internetowej CKE.

Dlaczego nie zrezygnowano z matury ustnej 2015 z języka polskiego?

Na stronie CKE informują, iż "podstawą nowej formuły egzaminu maturalnego stało się założenie, że młody człowiek w trakcie szkolnej edukacji polonistycznej zdobywa określoną wiedzę na temat świata kultury i jego wybranych przejawów, ale przede wszystkim zostaje wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury.

Top Videos of the Day

Jest to kompetencja niezbędna do świadomego i satysfakcjonującego funkcjonowania".

Matura ustna 2015 z języka polskiego ma zatem swój dydaktyczny cel. Sprawdza umiejętność samodzielnego przygotowania poprawnej językowo i logicznie wypowiedzi ustnej. Ważna okazuje się również sprawność analizowania i interpretacji oraz wiedza o literaturze. Centralna Komisja Egzaminacyjna zauważa, że język polski to nie tylko język pisany, zatem absolwenci szkół średnich powinni budować wielozdaniowe wypowiedzi i znać zasady kulturalnej rozmowy.

źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

>>> ZOBACZ: Matura 2015: lektury, jakie mogą pojawić się na maturze z języka polskiego #szkoła #egzamin maturalny