Egzamin gimnazjalny to sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas 3 lat nauki w gimnazjum. Od czasów reformy oświaty, czyli od 2002 r. odbywa się corocznie w kwietniu. Jest powszechny i obowiązkowy, warunkuje ukończenie szkoły na etapie gimnazjum. Egzamin jest zewnętrzny, prowadzony przez OKE. Wyniki swoich testów uczniowie dostają po koło 1,5 miesiąca od jego napisania. Nie ma możliwości niezdania egzaminu - samo stawiennictwo oznacza, że test został zaliczony.

Egzamin gimnazjalny 2015

Pierwszy etap sprawdzania wiedzy uczniów ruszył dzisiaj o 9 rano. Część pierwsza testu dotyczy wiedzy humanistycznej.

Uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego, historii i WOS. Na napisanie historii i wiedzy o społeczeństwie zdający mieli 60 minut, na zadanie z języka polskiego 90 minut. Co w części humanistycznej sprawdziło największe kłopoty?

Gdzie Babilon?

Wiedzę z historii i WOS sprawdzono przy pomocy umiejętności interpretacji i analizy map, dokumentów historycznych i wykresów. Jak się okazuje największy problem gimnazjaliści mieli z zaznaczeniem na mapie Babilonu oraz z odpowiedzią na pytanie kto uchwala ustawy w Polsce. Ciężko też było przy ustaleniu chronologii powstawania budowli. Co było wcześniej piramidy czy greckie budowle?

Do egzaminu gimnazjalnego 2015 w całej Polsce przystąpiło ponad 360 tys. Potrwa on jeszcze dwa dni. Uczniów czeka jeszcze test matematyczno - przyrodniczy oraz egzamin z języka nowożytnego.

Top Videos of the Day

Najwięcej obaw wśród uczniów wzbudza jak zwykle matematyka. Najczęściej wybieranym językiem obcym jest angielski, potem język niemiecki. Osoby, które nie mogły przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie mają szanse zdać go w drugim terminie, który został wyznaczony na 1,2,3 czerwca. Wyniki całego egzaminu uczniowie będą znali 19 czerwca. Poprawka ustawodawca nie przewidział, mimo że wyniki tego testu wpływają na przyjęcie do wybranej szkoły średniej. Nie pozostaje nam nic innego tylko trzymać kciuki za wszystkich gimnazjalistów zmagających się z zadaniami w tym tygodniu.

źródło: wyborcza.pl, wp.pl