Od 2015 roku obowiązują wprowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nowe zasady dotyczące weryfikacji liczby punktów, otrzymanych podczas egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego. Po raz pierwszy będą z nich mogli skorzystać gimnazjaliści, piszący egzamin gimnazjalny w dniach od 21 do 23 kwietnia bieżącego roku oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zaczną sesję maturalną 4 maja. Jakie warunki w tym zakresie należy spełnić?

Warunek 1 - pisemny wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w czasie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników

Nowe uregulowania umożliwiają wgląd do pracy, napisanej podczas egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego, wszystkim zainteresowanym, którzy zgłoszą stosowny wniosek do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Trzeba jednak złożyć go odpowiednio wcześnie: nie później niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. Pełnoletni składają wniosek sami, niepełnoletni przy pomocy rodziców. Czas wglądu do pracy nie został określony odgórnie, ustali go dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jednak obowiązuje zasada, że nie może trwać on krócej niż 30 minut. Podczas wglądu praca nie może zostać skopiowana czy powielona przez zrobienie zdjęć. Dopuszcza się jedynie robienie notatek.

Warunek 2 - złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów w czasie 2 dni od dokonania wglądu do pracy

Po przeanalizowaniu pracy w czasie 2 dni roboczych istnieje możliwość złożenia wniosku o weryfikację liczby punktów, jeśli podczas wglądu stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Z kolei dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ma dwa tygodnie od dnia otrzymania wniosku na przeprowadzenie weryfikacji oraz poinformowanie osób zainteresowanych o jej wynikach.

Top Videos of the Day

Jeśli weryfikacja zakończy się zwiększeniem liczby zdobytych punktów, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej anuluje wydany wcześniej dokument oraz wyda nowy.

Na czym polega zmiana?

Zasadnicza zmiana polega na odgórnym ujednoliceniu podejścia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do tej pory każda z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych ustalała zasady wglądu w prace egzaminacyjne we własnym zakresie, co prowadziło do dyskusyjnych rozbieżności na terenie kraju. Wprowadzone zmiany są skutkiem nowelizacji ustawy o systemie oświaty w kwestii wytycznych, dotyczących m.in. organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. W jej wyniku okręgowe komisje egzaminacyjne stały się podporządkowane całkowicie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a nie - jak było dotychczas - ministrowi edukacji. Należy zaznaczyć, że na ujednolicenie zasad wglądu w prace egzaminacyjne miał wpływ opublikowany w marcu 2015 roku raport NIK, w którym wykazano zaniedbania w tym zakresie.

>>> Zobacz: Matura 2015 - terminy egzaminów pisemnych

Źródło: cke.edu.pl #egzamin maturalny