Temat Kamila Durczoka pojawiał się w ostatnich miesiącach w mediach częściej niż jakikolwiek inny. Zarzuty o molestowanie i mobbing doprowadziło do początku dyskusji o problemie nie tylko w telewizji, ale także w każdym innym miejscu pracy. I okazało się, że nie jest to jakiś marginalny przypadek, że do zachowań psychicznego i fizycznego znęcania się nad pracownikami dochodzi każdego dnia - zarówno w wielkich korporacjach, jak i małych, kilkuosobowych firmach. Problem przez lata przemilczany, albo nie nagłaśniany, dzięki przypadkowi Kamila Durczoka, ujawnił się w końcu i wstrząsnął opinią publiczną oraz środowiskiem mediów w całej Polsce.

Niepożądane zachowania

W sobotę, 7.03.2015, specjalna komisja TVN, powołana do zbadania mobbingu i molestowania seksualnego w redakcji "Faktów", przedstawiła wyniki swoich prac Markusowi Tellenbachowi.

We wtorek, podczas zebrania Zarządu TVN SA prezes spółki szczegółowo omówił raport nie kryjąc zadowolenia z efektów pracy komisji. Wyraził też nadzieję, że stacja pozostanie atrakcyjnym miejscem pracy, "respektującym godność każdego człowieka", oraz przeprosił wszystkie osoby narażone na "niepożądane zachowania" w telewizji TVN.

W przedstawionym oświadczeniu spółki Zarząd postanowił również włączyć zasady przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom do regulaminu pracy oraz warunków zatrudnienia, zapoznać pracowników ze szczegółowymi zasadami raportowania oraz reagowania na "zachowania niepożądane".

W wyniku pracy komisji trzy osoby otrzymają zadośćuczynienie finansowe w postaci sześciu miesięcznych pensji.

Durczok kończy pracę w TVN-ie

W oświadczeniu Zarządu TVN SA czytamy również, że Kamil Durczok oraz spółka TVN doszli do porozumienia o zerwaniu współpracy.

Top Videos of the Day

Nie wiadomo jednak, czy zobaczymy Kamila Durczoka w innych stacjach telewizyjnych, czy dziennikarz zrezygnuje z pracy w mediach.

Koniec pracy komisji nie oznacza końca problemów. Stację TVN czeka teraz bowiem ciężka praca nad odbudowaniem marki oraz zaufania nie tylko jej pracowników, ale i widzów telewizji. Sprawa Durczoka powinna również sprowokować do otwartej, merytorycznej dyskusji nad problemem mobbingu oraz innych negatywnych zachowań w każdym miejscu pracy.