Za usuwanie niewłaściwych treści na Facebooku odpowiedzialna jest ekipa licząca kilkuset pracowników. Kierownictwo Facebooka ma nadzieję, że nowe zasady są dokładniejsze i bardziej przejrzyste niż dotychczas. Pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre materiały są usuwane, a inne - nie, pomimo wielokrotnych zgłoszeń. W regulaminie zdefiniowano pojęcie "niebezpiecznych organizacji" oraz określono "dopuszczalny stopień nagości".

Nie dla organizacji terrorystycznych

Monika Bicket, odpowiadająca na Facebooku za politykę dotyczącą treści, powiedziała: "stwierdzamy teraz jasno, że nie tylko nie chcemy zezwolić organizacjom terrorystycznym, bądź ich członkom, na obecność we wspólnocie Facebooka, ale też nie pozwalamy chwalić, czy wspierać grup terrorystycznych, czy też ich działań lub liderów".

"Nie tylko nie godzimy się z rozwojem organizacji terrorystycznych w ramach społeczności Facebooka, ale także nie pozwalamy na wsparcie dla grup terrorystycznych i pochwalanie ich działań, co nie było wcześniej wyraźnie zaznaczone" - dodała. W regulaminie doprecyzowano zakazy dotyczące "mowy nienawiści", gloryfikowania przemocy i nękania. Zabronione jest umieszczanie zdjęć i filmów, których celem jest poniżanie kogoś i obrażanie.

Piersi z wyraźnymi sutkami zakazane

Nowe szczegółowe przepisy, określają też sposób prezentowania na Facebooku nagości. Zakazane są obrazy "koncentrujące się na w pełni odsłoniętych pośladkach", a także "wizerunek kobiecych piersi z widocznymi sutkami". Jednocześnie kierownictwo FB poinformowało, że można dodawać zdjęcia karmiących matek oraz zdjęcia pokazujące piersi po mastektomii.

Top Videos of the Day

Niedozwolone są natomiast jakiekolwiek treści o charakterze pornograficznym, a także opisy aktów seksualnych, zawierające "pikantne szczegóły".

Monika Bickiet wyraziła nadzieję, że użytkownicy Facebooka zaakceptują nowe zasady i będą chętnie zgłaszać materiały zakazane. "Tylko w kilku dziedzinach, przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa dzieci, mamy własne programy, aktywnie wyszukujące niewłaściwe treści" - dodała. Nowe przepisy z zadowoleniem przyjął Instytut Bezpieczeństwa Internetowego Rodziny (The Family Online Safety Institute), który tworzy zespół doradczy ds. bezpieczeństwa Facebooka. - To dobrze, że #Facebook unowocześnił swój regulamin tak, aby był on bardziej czytelny i przystępny - powiedział prezes Instytutu, Stephen Balkam.

Źródło: PAP #Internet