W przeciwieństwie niestety do Donalda Trumpa, z którego programu wyborczego, zwłaszcza dotyczącego polityki zagranicznej, niewiele już zostało. Trzeba by zacząć pisać o pełzającym impiczmencie niewygodnego wybrańca ludu. Trzeba jednak, z drugiej strony, być całkiem głupim, by samemu tego nie dostrzec. Ameryką, w której potęgę ślepo wierzą spadkobiercy Piłsudskiego i PPS Frakcji Rewolucyjnej, wstrząsają już konwulsje podobne do tych, co poprzedziły zgon ZSRR. Putin i Miedwiediew podążają w odwrotnym kierunku, ucząc się ze zbrodni i szaleństwa Sowietów oraz potępiając zbrodnie Stalina.

Demokracja to niebezpieczna utopia czy dążenie do doskonałości?

W praktyce przeciętny mieszkaniec kraju nie posiada kwalifikacji do rządzenia.

Ma zbyt ograniczoną wiedzę i daleko mu do potrzebnych w tym celu doświadczeń życiowych. Nie rozumiejąc skomplikowanych zagadnień politycznych, technicznych itd. idzie na lep prostackich haseł demagogów. Demokracja jest ustrojem, w którym spryciarze rządzą głupcami – podsumowują jej monarchistyczni przeciwnicy.

Zwykli ludzie są w stanie - zwłaszcza w sytuacji, gdy państwo zapewnia wszystkim równe szanse na starcie poprzez bezpłatną szkołę powszechną - samodzielnie rozważać sprawy polityczne i wyciągać rozumne wnioski. Tak głoszą obrońcy demokracji. Jeśli społeczeństwo jest aktywne, to działa skutecznie wiele mechanizmów kontroli osób sprawujących władzę – dowodzą.

Poziom monarchii zależy od monarchy

Tak nastawiona na dbałość o dobro poddanych i wymierzanie sprawiedliwości monarchia, jaką udało się powołać już w starożytnych Indiach, jak ludowładztwo, ma swoje pięty achillesowe.

Top Videos of the Day

W przypadku dążącej do tak rozumianej doskonałości monarchii najtrudniejszy jest problem następcy tronu. Musi narodzić się wszechstronnie uzdolniony królewicz i dać się wychować na dobrego, sprawiedliwego władcę. Przychodzą zaś nieraz na świat ludzie, którzy nie dają się wychować. Dobry i skuteczny władca musi mieć na dodatek ogromne zdolności dobierania doradców i ministrów oraz gubernatorów, którzy nie będą dbać tylko o siebie i swoje rodziny. Musi znać się na wszystkim i to nie trochę, ale w miarę dokładnie.

Uzyskanie takiej linii następców tronu jest karkołomnie trudnym zdaniem. Stąd też w czasach Jagiellonów polsko-litewsko-ruska szlachta wprowadziła obiór (elekcję) króla spośród synów zmarłego władcy. Z kolei w przypominającym pod wieloma względami monarchię ustroju republiki prezydenckiej albo kanclerskiej cały naród wybiera kogoś, kto będzie stał jego czele.

Najsłabszym punktem demokracji jest...

to, że zwykli ludzie muszą pracować, zajmować się domem i rodziną. Z tego powodu przeważnie brak im czasu na samodzielne, dokładne rozważanie choćby tylko najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych.

Kierują się tym, co do nich dociera najszybciej i przy najmniejszym nakładzie wysiłku. Wystarczy włączyć telewizor… Względnie wejść na najbardziej znany portal prasowy w internecie. Zaś takie wielkie środki masowego przekazu wymagają wielkich pieniędzy, ale w zamian określają wyniki wyborów. Bogacze bardzo rzadko myślą o czymkolwiek prócz własnych interesów oraz przyjemności.

Dojrzały autorytaryzm

... jest sposobem na uniknięcie pułapki złego królewicza albo nieformalnej dyktatury bezwzględnych oligarchów. Ta forma rządów pojawiła się już wiele razy na Zachodzie, dając wyniki na ocenę od 4 do 6. Przypomnę rządy: królowej Wiktorii, jej syna i wnuka, Konrada Adenauera, Charlesa de Gaulle’a, Margaret Thatcher… W tym modelu osoba będąca szefem lub szefową państwa nie podważa praw obywatelskich ani powoływania rady ministrów w wyniku wyborów. Nie musi, bo jej władza opiera się na ogromnym, osobistym autorytecie. Podlega prawu, ale zarazem je stanowi – dla dobra większości obywateli.

To jest model rządów Putina

Nie rządzi sam. Ma doradców, którzy reprezentują różne punkty widzenia i rozmaite interesy. Każdą podjętą przezeń decyzję poprzedza posiedzenie Rady Prezydenckiej. Spotyka się też regularnie ze swoimi przeciwnikami – na Radzie Praw Człowieka. Prawie codziennie przyjmuje na Kremlu swojego premiera, ministrów i gubernatorów oraz szefów agencji rządowych. Ma już niemal bezbłędne rozeznanie w kadrach działaczy państwowych. Wyznaczył też młodszego od siebie następcę. Jeśli ten ostatni pozostanie wiernym uczniem swojego mistrza, narody Rosji zatwierdzą ten wybór. Putin jest przywódcą, od którego warto się uczyć.

źródło: wiedza i przemyślenia Autora

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.