2

Ludzie od zawsze mieli potrzebę przewidywania, tego co może nastąpić w przyszłości. Do czasów rozwoju oświeceniowego modelu nauki, nie mieli jednak zbyt wiele narzędzi, które umożliwiały im racjonalne rozpoznanie możliwych scenariuszy przyszłości, a i to nie uwolniło ludzkości od obaw o utrzymanie pokoju na świecie. Obecnie monitoringiem konfliktów zbrojnych, wydatków na zbrojenia, stosunkami międzynarodowymi zajmują się setki, jak nie tysiące organizacji, co ma przybliżać nas do poznania przyszłych scenariuszy w relacjach między państwami. Czy w końcu potrafimy przewidzieć konflikt na skalę globalną i uniknąć go, dzięki podjęciu odpowiednich decyzji?

Problem z przyszłością

Pierwszym chyba, który w sposób systematyczny zajmował się badaniem konfliktów był grecki myśliciel Tukidydes.

Badał on relacje między państwami w odniesieniu do konfliktów zbrojnych. Duża liczba prób wyjaśnień genezy konfliktów, odnosiła się między innymi do walki o zasoby i potrzeby panowania nad przestrzenią. W dyskusji głos zaczęli zajmować w XX w. geopolitycy, którzy tworzyli 'wielkie strategie', mające umożliwiać mocarstwom wypracowanie ścieżki wiodącej do prymatu nad państwami świata. Żadna z teorii, takich, jak teoria Halforda Mackindera, która zakładała, że panowanie nad lądami daje władze nad morzami i koncepcja  niemieckiego geopolityka Karla Haushofera, który zalecał podejmowanie prób przejmowania władzy nad lądami, aby tym sposobem zyskać władzę nad światem, nie pozostała obojętna dla polityków. Inny znany w świecie geopolityk, Amerykanin Alfred Mahan był z kolei promotorem koncepcji panowania nad morzami świata, do której nawiązują do dziś w swej strategii Stany Zjednoczone.

Top Videos of the Day

Należy rozumieć wpływ myśli politycznej, na kształtowanie się stosunków międzynarodowych, a tym samym i dziejów świata. To właśnie Karl Haushofer ze swą koncepcja Lebensraum, jest dziś oskarżany przez krytyków, że dał paliwo ideologiczne ekspansji hitlerowskiej. Ten, w telegraficznym skrócie, zaprezentowany przegląd myśli geopolityków i ich wpływu na stosunki międzynarodowe ujawnia zależność, jaka istnieje pomiędzy wizją tego, jak świat powinien wyglądać według wpływowych myślicieli, a tego, jak świat międzynarodowy ulega przekształceniom w wyniku wdrażania ich myśli w czyn. Być może, właśnie perspektywa opuszczenia NATO przez Turcję jest sygnałem, że jesteśmy świadkami realizacji kolejnej doktryny geopolitycznej, która może się skończyć światowym konfliktem. Jest to chyba etap, krystalizowania się sojuszy

Rosyjska doktryna geopolityczna

Zachodnie media, coraz bardziej koncentrują się na uwypuklaniu agresywnych działań i postaw Rosji. Nikt jednak nie jest skory do podkreślanie znaczenia faktu sprzecznych wizji ładu światowego, według Zachodu z tym, jaki wyznacza rosyjska doktryna bezpieczeństwa narodowego oparta na wizjach rosyjskiego politologa Aleksandra Dugina, twórcy tzw.

"czwartej teorii politycznej". Jego koncepcja wyznacza obecne rosyjskie rozumienie geopolityki. Dugin uznał, że wypaliły się ideologie polityczne, takie jak: liberalna demokracja, faszyzm i marksizm. Dlatego proponuje 'czwartą teorię polityczną', której wrogami stają się poza wspomnianymi trzema ideologiami, także modernizm, i idee Oświecenia, ale za to Rosję prezentuje, jako samodzielną cywilizację. Teorię Dugina, który jest zaufanym doradcą Putina, można streścić, jako euroazjatyzm. Koncepcja ta nawiązuje do idei "Wyspy Świata", idei Mackindera o kontynencie Euroazjatyckim, jako kluczowym do zapanowania nad Globem. Dugin dał Rosji paliwo ideologiczne, stworzył filozoficzną podstawę działań w sferze międzynarodowej, które znajdują w niej uzasadnienie dla przywódców rosyjskich. To przede wszystkim od woli politycznej i stanu tożsamości oraz poziomu indoktrynacji elit przywódczych Rosji ideami Dugina, będą w bliskiej przyszłości zależały losy świata. Jeśli liderzy Federacji Rosyjskiej czynią z "czwartej teorii politycznej" podstawę swych działań i naczelną doktrynę państwową, to wybuch wojny światowej jest jedynie kwestią czasu.

źródło: theglobeandmail.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.