Zasadnicza służba wojskowa i jej powrót to kwestia, która pojawia się co jakiś czas. Trwają dyskusje o zasadności przywrócenia przymusowego poboru. Niektóre portale internetowe straszą, że obowiązkowy pobór wróci już od 2018 roku. O kogo tak naprawdę wojsko może się upomnieć?

Armia wzywa

Zgodnie z przepisami wojsko może się upomnieć o każdego z nas. Jeśli znajdziemy w skrzynce pismo z WKZ (Wydział Zarządzania Kryzysowego) oznacza to, że jesteśmy potrzebni armii i wszczętą postępowanie administracyjne w sprawie przydzielenia nas do wykonywania świadczeń osobistych.

Lista zawodów, która w razie wybuchu wojny lub klęski żywiołowej mogą otrzymać wezwanie z WKU obejmuje np.

fryzjerów, pielęgniarki, lekarzy, kierowców czy osoby posiadające samochody ciężarowe lub terenowe. Jak dowiadujemy się z Wojskowej Komisji Uzupełnień w razie mobilizacji osoby z przydziałami mają obowiązek zgłoszenia się do wykonywania świadczeń osobistych lub rzeczowych. Oznacza to, że armia można np.: skonfiskować nasz samochód. Kartę mobilizacyjną możemy także otrzymać w wypadku wezwania na obowiązkowe ćwiczenia. W pierwszej kolejności wyzywa się na nie żołnierzy rezerwy, mieszkających na stałe w Polsce i zdrowych. Jeśli masz tylko książeczkę wojskową z kategorią A to nie zostaniesz wezwany na takie ćwiczenia w pierwszej kolejności. Prawnie oczywiście istnieje możliwość powołania każdego obywatela polskiego do armii to jednak ćwiczenia zwykle dotyczą rezerwistów. Co roku przeprowadza się także kwalifikację do wojska.

Top Videos of the Day

Na wezwanie WKU musi stawić się każdy zawiadomiony. Zostaje przebadany przez komisję lekarską i otrzymuje książeczkę wojskową z wbitą kategorią (A – zdolny do służby) i automatycznie przeniesiony do rezerwy. Wtedy też możemy zdeklarować chęć udziału w ćwiczeniach wojskowych, czyli nic się nie zmieniło. Zasadnicza służba wojskowa nie wróciła.

Informację krążące po Internecie dotyczące powrotu zasadniczej służby wojskowej są najczęściej nośnikami wirusów. Najlepiej nie klikać w takie linki i uniknąć zawirusowania komputera. Zaspokojenie ciekawości w kwestii powołania do wojska może nas słono kosztować.

źródło: noizz.pl, bankier.pl, nto.pl