Aleksandra Siedlecka: Pani marszałek dlaczego jest pani na tej manifestacji (03.12.2015 przed Trybunałem Konstytucyjnym), wśród osób z flagami Komitetu Obrony Demokracji?

Wanda Nowicka, była wicemarszałek Sejmu: Patrzę na to, co się dzieje w polityce i przyznam szczerze, że nie mogę uwierzyć, że to jest możliwe. [VIDEO]Z jednej strony muszę przyjąć to do wiadomości, ale z drugiej to z czym mamy do czynienia czyli: naruszenie prawa, wręcz łamaniem prawa; ta arogancja i buta obecnej władzy; przekonanie, że ma mandat dosłownie do wszystkiego i że nie musi się liczyć z nikim jest po prostu nie do zaakceptowania. Nie na tym polega demokracja. Prawo i Sprawiedliwość ma większość i na prawdę może wszystko przegłosować.

Mogą zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, zmienić konstytucję w taki sposób, żeby zagwarantować władzę nowemu naczelnikowi państwa. Wszystko mogą zrobić, bo mają większość. A to czego jeszcze nie mają pewnie za chwilę pozyskają. Obawiam się, że trzeba będzie częściej wychodzić na ulice, żeby demonstrować.

 

Jak ocenia Pani rolę i postawę prezydenta od momentu, kiedy władzę w naszym kraju sprawuje Prawo i Sprawiedliwość?

konstytucja w Polsce jest obecnie łamana także przez prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent uzurpuje sobie wadzę, której nie posiada. To Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i prezydent nie może nie przyjąć ich ślubowania. To co, z kolei wyczynia Prawo i Sprawiedliwość to się w ogóle w głowie nie mieści. Co prawda jeszcze próbują zachować pozory demokracji, ale przecież demokracja polega na poszanowaniu praw i poglądów mniejszości.

Top Videos of the Day

A wśród nich (polityków PiS) panuje przekonanie, że wolno im dosłownie wszystko. Nie, im nie wolno wszystkiego. Dlatego trzeba protestować, trzeba z tym łamanie prawa walczyć. 

 

Czy to co się działo w czasie ostatnich posiedzeń Sejmu to jest pani zdaniem zapowiedź tego jak będą wyglądać obrady w czasie całej obecnej kadencji?

Obawiam się, że tak. Dlatego, że już została wprowadzona pewna praktyka przez marszałka Marka Kuchcińskiego, czym jestem w ogóle zszokowana, bo kiedy siedzieliśmy razem w prezydium Sejmu (w poprzedniej kadencji Sejmu) robił wrażenie osoby zachowującej pewne standardy demokratyczne, zawsze się ich domagał. A teraz, kiedy sam stał się marszałkiem to wprowadził w Sejmie rządy dyktatury. Podejmuje takie decyzje, które są sprzeczne z regulaminem. A jak mu regulamin nie pasuje to go zmienia.

 

Na posiedzeniu w środę marszałek Kuchciński przerwał wypowiedź pani Henryki Krzywonos (PO), a pozwolił na dłuższą niż wynika to z regulaminu wypowiedź pana Kornela Morawieckiego (Kukiz `15).

Widać tendencyjność i stronniczość obecnego marszałka.

Swoim i tym, którzy mówią to, co on sam myśli daje prawo głosu, a innych próbuje głosu pozbawić. Ja nie wiem jak pan marszałek może rano patrzeć w lustro, bo to wszystko jest tak sprzeczne z tym, co sam wcześniej głosił, że patrzę, słucham i nie wierzę.

 

Wybrani w środę przez Sejm nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są oceniani przez pryzmat kompetencji, ale i wcześniejszego politycznego zaangażowania. Jakie jest Pani zdanie na ich temat?  

Ci kandydaci plus kandydatka to są po prostu funkcjonariusze partyjni bliżej bądź dalej związani z Prawem i Sprawiedliwością. Co więcej, także kompetencyjnie wydają się bardzo przeciętnymi prawnikami. Dlatego wysłanie ich  do Trybunału Konstytucyjnego ma wyraźny podtekst polityczny, czy wręcz cel polityczny. Sami podważyli swoje kandydatury godząc się na wybór sprzeczny z konstytucją. Możemy się obawiać, że ich decyzje/wyroki, będą podejmowane po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. 

Wanda Nowicka, wicemarszałek Sejmu VII kadencji