Aleksandra Siedlecka: Pani premier #Beata Szydło wyraziła przekonanie, że spotkanie z Martinem Schulzem było dobre, bo z obu stron padło zapewnienie o komunikacji.

Andrzej Jonas, „The Warsaw Voice”: Wymiana informacji nie polega na tym, że jedna strona domaga się od drugiej zajęcia określonego stanowiska. Chodzi jedynie o przedstawienie faktów i argumentacji. Wymiana informacji pozostawia każdej ze stron możliwość dowolnej oceny.

W moim przekonaniu po stronie wielu państw świata, w tym Unii Europejskiej wyczuwa się nastrój wyczekiwania, co wydarzy się w naszym kraju. Niektóre ośrodki są bardziej krytyczne wobec nowej władzy, a inne zatrzymują się tylko na poziomie zdziwienia i oczekiwania na bieg zdarzeń oraz na rozszyfrowywaniu ich znaczenia.

My dla oceny tego, co się u nas dzieje korzystamy z własnych obserwacji. Nie ograniczamy się tylko do zagranicznych luster. Dlatego wiemy, że w Polsce jest obecnie wysoki stan napięcia politycznego i społecznego. O czym świadczy chociażby weekend 12-13.12 i dwie następujące po sobie, wielotysięczne demonstracje [VIDEO]. Zatem nie dziwi nas to, że Warszawa budzi dzisiaj taki niepokój. Szczególnie w sytuacji, kiedy #Unia Europejska stoi przed wieloma problemami, które można sprowadzić do wspólnego mianownika: zagrożenie dla spójności. Polska w tej kwestii odgrywa w UE bardzo ważną rolę. Czemu zresztą sama Unia dała wielokrotnie wyraz. Już przyjmując nas sygnalizowała, że oczekuje intensywnego oddziaływania na rzecz, właśnie, spójności. Wobec tego takie zainteresowanie sytuacją w Polsce pełne niepokoju o nasz kraj jest zupełnie zrozumiałe. 

A czy jesteśmy już „krajem specjalnej troski”? Taką obawę wyraził jakiś czas temu szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. 

Nie, jeszcze nie.

Top Videos of the Day

Ale sądzę, że debata, która ma się odbyć 19 stycznia przyniesie odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze dlatego, że usłyszymy wyrażane tam opinie, a po drugie możemy oczekiwać jakiegoś rodzaju rezolucji. Parlament Europejski ma ich cały wachlarz i może nimi sygnalizować stopień zaniepokojenia. Wobec tego 20 stycznia będziemy mądrzejsi. 

Andrzej Jonas, dziennikarz, publicysta, założyciel i redaktor naczelny „The Warsaw Voice”

źródło fot: screen ze strony premier.gov.pl #Niemcy