Szczyt ten odbywał się w trzech lokacjach. Ceremonia otwarcia przebiegła w XVI-wiecznym Zajeździe Kastylijskim. Sama konferencja odbyła się w Sacra Infermeria - dawniej szpital zakonny, a obecnie Mediterranean Conference Centre (Śródziemnomorskie Centrum Konferencyjne). Z kolei w Forcie Saint Elmo znajdowało się centrum prasowe.

Kraje Unii Europejskiej na Malcie ustaliły, że celem Emergency Trust Fund będzie wsparcie rozwoju na terenach Afryki i  zwiększenie wsparcia przy rozwiązywaniu problemów imigracyjnych krajów z tego kontynentu.

Kraje członkowskie zadeklarowały przekazanie środków na funkcjonowanie organizacji w wysokości 81 mln euro, a także przekazanie 1,8 mld euro w ramach unijnego finansowania.

Najwięcej zadeklarowały Włochy i Belgia (po 10 mln euro). Polska wyraziła chęć przekazania 1 mln euro na ten cel. Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że faktyczna kwota potrzebna na działanie organizacji wynosi 3,6 mld euro, więc już teraz wiadomo, iż zaproponowane środki są niewystarczające.

Określono również szeroki plan działań - do najważniejszych należy zaliczyć chęć wsparcia inwestycji w rozwój i walkę z ubóstwem - głównie przez wspieranie krajów afrykańskich, lokalnych instytucji czy choćby Unii Afrykańskiej, a także działań zmierzających do zwiększenia kontroli migracji na tych terenach. Planuje się również wdrożenie szerszej integracji systemów i programów walki z ubóstwem. Unia Europejska będzie chciała również zachęcić do większej współpracy z krajami subsaharyjskimi i znajdującymi się w południowej części basenu śródziemnomorskiego.

Top Videos of the Day

Planuje się również przygotowanie analiz w celu poznania dokładnych przyczyn kryzysu migracyjnego. W rezultacie te działania mają dać wymierne rezultaty w prowadzonych mediacjach kryzysowych poszczególnych krajów Afryki, a także zapobiegnięcie wybuchaniu nowych konfliktów.