Alexa

Kluczowa rozgrywka Polski z Niemcami i Rosją - Jedwabny Szlak 2.0 przez Polskę?

Coraz bardziej realna staje się wizja umiejscowienia jednej z najważniejszych tras Jedwabnego Szlaku 2.0 w Polsce.