Wybory parlamentarne 2015 już w najbliższą niedzielę, 25 października. Partie lewicowe wystawiają jedną listę pod szyldem Zjednoczonej Lewicy. Komitet przygotował konkretny, rozbudowany program wyborczy. Warto się z nim zapoznać przed pójściem do urn!

Praca i emerytury

#Zjednoczona Lewica proponuje podwyższenie pensji minimalnej do 2500 zł miesięcznie, a minimalnej stawki godzinowej – do 15 zł, także w przypadku umów cywilnoprawnych. Inne propozycje to:

 • „Zero złotych ZUS przez 18 miesięcy” – dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika;
 • zmiany w umowa cywilnoprawnych – oskładkowanie oraz prawo do urlopy i chorobowego;
 • więcej urlopu wypoczynkowego – 24 dni po 8 latach pracy i 30 dni po 10 latach;
 • zrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Jeśli chodzi o emerytury, Zjednoczona Lewica proponuje, by mężczyźni mogli na nie przechodzić po 40 latach pracy, a kobiety – po 35.

Co ważne, do stażu pracy powinien się zaliczać okres pracy w ramach umów cywilnoprawnych. ZL postuluje, by podnieść emeryturę minimalną o 200 zł.

Program gospodarczy

Po pierwsze, gospodarka. W tym zakresie m.in. następujące propozycje:

 • reforma centrum zarządzania gospodarką poprzez m.in. zmianą prerogatyw ministra gospodarki;
 • reindustrializacja – utworzenie trzech okręgów przemysłowych;
 • dalsza rozbudowa infrastruktury (kolejowej, drogowej);
 • zmiana mechanizmów kontroli – większy nacisk na duże korporacje, a nie na małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • cel: Polska w pierwszej dziesiątce rankingu „Doing Business” Banku Światowego.

Po drugie, podatki – Lewica jest za tym, by znacznie podnieść kwotę wolną od podatku do 21 tys. zł. Proponuje również, by przywrócić próg 40% dla najbogatszych, a także uspójnić prawo w zakresie podatku VAT i obniżyć ten do 21%.

Top Videos of the Day

Inne postulaty to podatek od spekulacyjnych transakcji finansowych oraz od aktywów banków.

Reforma służby zdrowia i opieki społecznej

Zjednoczona Lewica sprzeciwia się m.in. limitom NFZ, pomysłom na współpłacenie za świadczenia medyczne oraz mieszaniu światopoglądu z wiedzą medyczną. Partie lewicowe postulują np. by każdy obywatel miał prawo do opieki medycznej – bez weryfikacji w rejestrze. Inne propozycje to:

 • leki za darmo dla najuboższych;
 • refundacja in vitro;
 • legalizacja medycznej marihuany oraz oleju konopnego;
 • więcej miejsc na uczelniach medycznych (+50%).

W programie można znaleźć zapisy odnośnie do reformy pomocy społecznej. Lewica proponuje m.in. podwyższenie zasiłku rodzinnego dla najuboższych, elastyczniejsze kryteria dochodowe, stworzenie systemu domów opieki dla osób starszych oraz wzmocnienie kadrowe w jednostkach socjalnych.

Świeckie państwo i prawa obywatelskie

#Barbara Nowacka, Joanna Senyszyn czy Janusz Palikot to politycy od lat sprzeciwiający się uprzywilejowaniu Kościoła katolickiego.

Nic zatem dziwnego, że w programie Zjednoczonej Lewicy świeckie państwo zajmuje ważne miejsce. Partie lewicowe postulują:

 • likwidację Funduszu Kościelnego;
 • wycofanie religii ze szkół;
 • finansowanie katechetów tylko przez instytucje kościelne;
 • stanie na straży świeckiego charakteru instytucji publicznych;
 • opodatkowanie księży podatkiem dochodowym;
 • zmianę w Kodeksie karnym – koniec z przestępstwami spod znaku „obrazy uczuć religijnych”.

ZL wzięła pod uwagę również prawa obywatelskie. Lewica jest zatem za przyjęciem długo wyczekiwanej ustawy o związkach partnerskich, walką z dyskryminacją, staniem na straży praw kobiet, edukacją seksualną dla dzieci i młodzieży, a także liberalizacją zapisów prawnych w zakresie posiadania niewielkich ilości marihuany.

Infrastruktura i środowisko

Lewica proponuje również różne rozwiązania gospodarcze i infrastrukturalne. Nie są jej obce ekologia oraz ochrona praw zwierząt. W programie można też znaleźć postulaty w zakresie kultury, edukacji, nauki, a także bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

źródło: lewicarazem.org #wybory 2015