Media społecznościowe wywierają coraz większy wpływ na wszystkie sfery naszego istnienia. Co oczywiste, oddziałują również na politykę, o czym doskonale przekonał się Bronisław Komorowski, który podczas ostatniej, bardzo rozbudowanej kampanii prezydenckiej zdecydowanie zlekceważył możliwości, jakie dają social media.

Platforma chcąc odrobić wcześniejszą lekcję, postanowiła zacząć aktywniej działać w sieci. Jakie mamy tego skutki? Tysiące różnego rodzaju memów, filmików oraz wpisów na portalach społecznościowych, które starają się przekonać odbiorcę, iż dzięki rządom Platformy Obywatelskiej Polska zrobiła krok milowy w celu dogonienia zachodnich państw Europy.

Czy gloryfikacja rządu Ewy Kopacz i jej poprzednika, Donalda Tuska, jest adekwatna do sytuacji w naszym kraju?

Polska w ruinie czy Polska w rozkwicie?

Według opinii sympatyków Platformy Obywatelskiej postęp jest widoczny gołym okiem, a wszystko, z czego możemy teraz korzystać, to zasługa wspaniałego zarządzania państwem. Po drugiej strony barykady stoją wyborcy wszystkich innych ugrupowań, którzy wyraźnie skandują hasło „Polska w ruinie”. Analizując dokładnie dane, które przytaczają politycy PO, rację musimy przyznać tym drugim, gdyż w Polsce nie jest tak kolorowo, jak przedstawia to #Ewa Kopacz i spółka.

Manipulacja statystykami

Według podawanych przez sympatyków Platformy informacji w Polsce istnieje 21,6 tys. przedszkoli, podczas gdy dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o liczbę 10,4 tys.

Top Videos of the Day

placówek dla najmłodszych uczniów. Powyższa suma "przedszkoli" okazuje się prawdziwą dopiero wtedy, gdy doliczymy do przedszkoli państwowych oddziały przedszkolne w szkołach, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Kolejną wartością, którą manipuluje Platforma, jest różnica między przyrostem PKB na jednego mieszkańca w Polsce, a w Unii Europejskiej. Według powyższej grafiki Polska zanotowała blisko 16 procentowy wzrost względem średniej w UE, jednak nie jest dokładnie określone, czy dane uwzględniają nowe wyliczenia, sporządzone po dołączeniu do państw wspólnoty Rumunii i Chorwacji, które znacznie zaniżają unijną średnią. 

Nie każde osiągnięcie jest sukcesem

Warto podkreślić, że nie wszystkie przytaczane przez Platformę osiągnięcia są faktycznym sukcesem. Waloryzacja emerytur faktycznie poprawia sytuacje osób, które utrzymują wypłaty ZUS, jednak takie działanie znacząco przyczyni się do powiększenie deficytu systemu emerytalnego.

Polemizując z grafiką, którą chwalą się wyborcy Platformy, zwróćmy uwagę na poniższą ilustrację - komentarz w tym wypadku jest całkowicie zbędny.

źródło: bankier.pl #Platforma Obywatelska #system emerytalny