3

Partia Prawo i Sprawiedliwość, na czele której stoi Jarosław Kaczyński zabiera się do wprowadzenia nowych ustaw po wygraniu wyborów 2015. Radykalne zmiany mają dotyczyć szkolnictwa. Przede wszystkim partia skupi się na likwidacji gimnazjów, a także obowiązku posyłania do szkół sześcioletnich dzieci. Jak miałoby to wyglądać?  

Powrót do starego systemu szkolnictwa

Założeniem PiS-u jest powrót do systemu obejmującego ośmioletnią edukację w szkole podstawowej, a następnie czteroletnią szkołę średnią. Taki system sprawdzał się w Polsce przed 1 września 1999 roku. Tego bowiem dnia w kraju zostały wprowadzone gimnazja. Pierwszym rocznikiem, który kontynuował naukę w tego rodzaju szkołach był rocznik 1986, a więc placówki te istnieją w naszym kraju już ponad 15 lat. Obecnie uczniowie idą do gimnazjum w wieku 13 lat, natomiast kończą je osiągając wiek 16 lat.

Nauka trwa trzy lata. Istnieją gimnazja profilowane, czyli dzielące uczniów na klasy względem ich mocnych stron i zainteresowań, a ułatwiające tym samym późniejszą edukację w wybranych przez nich szkołach. Tak samo wyprofilowane klasy istnieją w liceach ogólnokształcących, do których każdy z uczniów może udać się po napisaniu egzaminu gimnazjalnego i tam kontynuować naukę. Takie profile ułatwiają młodzieży przygotowania do egzaminu maturalnego. Obecny system jest jednak krytykowany. Powszechnie panuje twierdzenie, że zaniżył on poziom edukacji, a także ukierunkowuje ją wyłącznie na mechaniczne przyswajanie wiedzy, która potrzebna jest do zdania testów.

Zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków

Drugim z głównych założeń Prawa i Sprawiedliwości, dotyczącym rozpoczęcia wprowadzania zmian w polskiej edukacji jest likwidacja obowiązku posyłania do szkół sześciolatków.

Top Videos of the Day

Partia opiera je o twierdzenie, że rodzice powinni mieć w tej kwestii prawo wyboru. - Wszystkie doświadczenia, które w tej chwili mamy z posyłaniem dzieci sześcioletnich do szkół pokazują, że była to bardzo zła decyzja. Dlatego my przychylamy się do zdania rodziców, ekspertów i pedagogów i proponujemy wprowadzenie zmiany ustawowej. - Mówi Beata Szydło. Obowiązek szkolny dla sześciolatków wprowadzony został w 2009 r. Od września 2012 r. wszystkie dzieci sześcioletnie miały pójść do pierwszej klasy, jednak sejm w celu nadania samorządom dodatkowego czasu do przygotowania szkół, przesunął ten termin do 1 września 2014 r.. Ustawa PiS ma narzucić obowiązek posyłania do pierwszej klasy siedmiolatków i wprowadzić możliwość posłania do takowej klasy dzieci sześcioletnich. Ustawa znajduje się w pakiecie ustaw, które PiS chce przyjąć w czasie stu pierwszych dni rządzenia.      

Powrót szkolnych stołówek

Beata Szydło zapowiedziała także, że PiS przywróci stołówki szkolne twierdząc, że były one gwarancją dobrego i zdrowego odżywiania się dzieci, bowiem posiłki zawsze przygotowywane były na ciepło, względem potrzeb dziecka.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.