Premier Viktor Orban zdaje się nie rezygnować z silnej polityki narodowej Węgier, którą suwerennie i konsekwentnie realizuje zwłaszcza w obliczu narastającego kryzysu imigracyjnego. Na spotkaniu z przywódcami Unii Europejskiej, które odbyło się wieczorem w środę 21 października, bardzo stanowczo zabiegał o ostateczną zmianę dotychczasowego podejścia Wspólnoty w kwestii "uchodźców" szturmujących granice Starego Kontynentu.

Zdejmijmy wreszcie kaganiec poprawności politycznej

Viktor Orban oświadczył wprost, że przy obecnej sytuacji państwa Europy nie mogą pozwolić sobie na dalsze dyskusje w kagańcu poprawności politycznej, poruszanie jałowych tematów i jawną hipokryzję.

Jak wynika z wypowiedzi węgierskiego premiera, nadszedł czas na poważne, zdecydowane kroki, ponieważ w innym wypadku kraje Wspólnoty niechybnie czeka destabilizacja nawet niemożliwa do zmierzenia w skutkach.

"Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, będziemy mieć kryzys polityczny jako zwieńczenie kryzysu migracyjnego" - stwierdził.

Jego zdaniem włodarze UE nie mają mandatu do tego, aby pozwolić setkom tysięcy imigrantów po prostu przedostać się na teren Europy bez porządnej lub nawet jakiejkolwiek kontroli służb bezpieczeństwa.

Precz z imigrantami

W ramach twardej polityki obronnej Viktor Orban wybudował ogrodzenia na południowej granicy z Serbią i Chorwacją, co w odczuciu jednych polityków zostało uznane za roztropne, a wręcz konieczne rozwiązanie, drugich natomiast - przejaw bezwzględności Węgrów, którzy umywają ręce i odcinają się od pomocy uchodźcom z terenów zagrożonych konfliktem wojennym.

Top Videos of the Day

Wedle argumentacji premiera, narastające fale imigrantów są jedynie zagrożeniem dla ładu społecznego i demokracji w Europie. W uciekinierach (większość stanowią młodzi mężczyźni) upatruje tak naprawdę imigrantów ekonomicznych, których dalekie podróże są umotywowane jedynie względami finansowymi. Ze względu na tragiczne incydenty, które są wynikiem oddziaływania kultury muzułmańskiej i islamu na społeczne zachowania, można wyjaśnić przyczynę szerokich nastrojów antyimigracyjnych zwłaszcza w Europie Wschodniej. Jak donoszą rozmaite źródła, repertuar przewinień chociażby osób przebywających w specjalnych obozach dla uchodźców jest bardzo obszerny. Świadczy o tym między innymi ogromna afera związana z popularnym sklepem internetowym Zalando.

źródło: tvn24.pl #imigracja #Węgry #kryzys uchodźczy