Tegoroczne #wybory parlamentarne w opinii wielu ekspertów można uznać za wyjątkowe. Poprzedziła je dość długa i intensywna kampania przedwyborcza. Na łamach Blasting News Polska pisaliśmy, między innymi, o wyborze pomiędzy PiS a PO, o projekcie konstytucji wg PiS, którą odnaleźli internauci, a także o internetowej akcji #404NotFound. Kiedy Polska i Polacy poznali 27.10. wyniki ogłoszone przez PKW, nastała pora pierwszych komentarzy. Intrygujące zdanie w tej materii przedstawił Konrad Daniel, twórca kanału PodziemnaTV na portalu Youtube. W jego, jak podkreśla, prywatnej opinii, to co ma miejsce w Polsce, to tylko "fasada demokracji", a same wybory są niezgodne z zapisami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Poniżej post na portalu Facebook z profilu PodziemnaTV, dotyczący wyborów.

Fasada demokracji?

W prywatnej opinii analityka, w Polsce ma miejsce sytuacja, którą można określić mianem "fasady demokracji". Według niego, analiza danych PKW z 27.10. pokazuje, że mniejszość zadecydowała o losie całego kraju. W materiale filmowym autor dowodzi, że w wyniku frekwencji na poziomie 50,9%, wynik poparcia wszystkich partii jest w rzeczywistości praktycznie o połowę niższy. Na przykładzie wyników dla wygranej PiS - stan 27.10.2015 - rzeczywiste poparcie tej partii wyniosło 18,65%. Zgodnie z tym, co podaje PKW, z uprawnionych do głosowania 30 534 948 obywateli, na PiS zagłosowało ok. 5694768 uprawnionych osób. To tak, jakby na tę partię zagłosowała cała ludność województwa mazowieckiego i Bydgoszczy.

Top Videos of the Day

Tendencja ta dotyczy oczywiście wszystkich pozostałych komitetów wyborczych.

Wybory niezgodne z Konstytucją?

Według prywatnej opinii vlogera, odbywające się od 1997 roku wybory są niezgodne z art. 96 pkt. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, w brzmieniu: "Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym." Jako przykłady podany został (stan na 27.10.2015) wynik PSL i Partii KORWiN. Na pierwszą zagłosowało 779875 wyborców, a na drugą 722999 - różnica 56876, czyli tyle, ile mieszkańców ma słynna podczas kampanii Nowa Sól z okolicznymi miejscowościami. Gdyby wybory były proporcjonalne, to PSL miałby 24 mandaty a KORWiN 22. Przy obecnej ordynacji wyborczej, PSL otrzyma prawdopodobnie 16 mandatów, a KORWiN 0 - więcej w materiale filmowym.

Przyczyn takiego obrotu spraw można upatrywać w dwóch czynnikach: próg wyborczy dla partii i komitetów wyborczych - odpowiednio 5% i 8% oraz sposób liczenia głosów, który określa metoda D'Hondta, faworyzująca największych graczy bardziej niż pozostałe metodyki.

Źródło: Robią nas w konia: Prawdziwe wyniki nielegalnych wyborów #134 (PodziemnaTV), Wikipedia

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.blastingnews.com bez zgody Blasting Sagl zabronione. Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa szwajcarskiego. #wybory 2015 #konstytucja