Nieco marginalizowana #Partia Razem dała się poznać dzięki świetnemu wystąpieniu Adriana Zandberga podczas debaty w TVP. Media szybko zauważyły potencjał lidera i ogłosiły go zwycięzcą telewizyjnej potyczki. Nowa partia, daleka od partiokracji i skupiająca głównie młodych ludzi, przygotowała konkretny, klarowny program dla Polaków. Co się w nim znajduje?

Praca: walka ze śmieciówkami i zmiany w podatkach

Partia Razem proponuje kilka rozwiązań, po to by ukrócić nadużywanie umów cywilnoprawnych, m.in.:

  • minimalna stawka godzinowa 15 zł w przypadku umów o pracę na czas nieokreślonych, przy innych zaś 20 zł – to ma zniechęcić pracodawców do nadużywania pozostałych, mniej atrakcyjnych kontraktów;
  • 35-godzinny tydzień pracy oraz koniec z 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym, który pracodawcy często wykorzystują, by dokładać niepłatne nadgodziny;
  • zakaz bezpłatnych staży i wsparcie dla absolwentów: półroczne finansowanie pracy w instytucjach i organizacjach non-profit;
  • promowanie związków zawodowych, także dla osób na umowach cywilnoprawnych;
  • ograniczenie handlu w niedziele i święta.

W kwestii podatków Partia Razem proponuje rozbudowę systemu progresywnego i „podatek dla prezesów” – 75% przy dochodach powyżej 500 tys.

zł rocznie. Kwota wolna od podatku powinna zaś wynosić 12-krotność minimum socjalnego. Kolejny postulat to pilnowanie ściągalności podatków, czyli m.in. renegocjonowanie umów z rajami podatkowymi, zniesienie podatku liniowego dla przedsiębiorców (w zamian: progresywny), wprowadzenie podatku od transakcji kapitałowych czy zniesienie przywilejów w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Państwo opiekuńcze

W ramach nowej wizji państwa opiekuńczego Partia Razem postuluje m.in.:

  • rozwój budownictwa mieszkalnego i komunalnego – państwowy program budowy mieszkań pod wynajem, inwestowanie każdej złotówki pozyskanej ze sprzedaży mieszkań komunalnych, ustawa reprywatyzacyjna czy zakaz eksmisji na bruk;
  • reforma służby zdrowia – zniesienie obowiązkowej składki, więcej miejsc na uczelniach medycznych, wyższe pensje dla pielęgniarek, opieka pielęgniarska i stomatologiczna w każdej szkole; Partia Razem postuluje również refundowanie środków antykoncepcyjnych i zabiegów in vitro, a także liberalizację prawa aborcyjnego;
  • pomoc społeczna – w tym obszarze partia Adriana Zandberga proponuje m.in. wyższe kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków rodzinnych, a także łatwiejsze uzyskiwanie zasiłków dla bezrobotnych.

Partia Razem zwraca też uwagę na problem niewydolności Funduszu Alimentacyjnego.

Top Videos of the Day

Dlatego to państwo powinno ścigać osoby, które uchylają się od płacenia alimentów. W kwestii dzieci ciekawą propozycją jest powszechny zasiłek wychowawczy, a dla osób starszych – jedna emerytura obywatelska. Partia Razem postuluje też, by zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach i żłobkach, a także zatroszczyć się o osoby starsze, budując w każdej gminie dom opieki dla osób starszych i zależnych.

Kultura i edukacja

To ważny punkt w programie Partii Razem. Chodzi przede wszystkim o równe szanse i nowoczesny program nauczania. Dlatego lekcje religii powinny być finansowane przez związki wyznaniowe, nie powinno również zabraknąć edukacji seksualnej. Partia proponuje, by wzmocnić kadrę nauczycielską, dbać o godziwe wynagrodzenia, a dla uczniów w szkołach podstawowych i średnich wprowadzić darmowe podręczniki. Inny postulat to zakaz dotowania szkół prywatnych przez państwo. Partia Razem jest też m.in. za tym, by usunąć reklamy z telewizji publicznej.

Zmiana kultury politycznej i koniec z Polską A vs B

Kadencyjność posłów, prezydentów miast i burmistrzów, wynagrodzenie poselskie jako trzykrotność płacy minimalnej, likwidacja obecnego systemu finansowania partii – to przykładowe postulaty.

Partia Razem zwróciła też uwagą na niezmienny podział na Polskę A i B. Jak go zniwelować? Jest kilka pomysłów, np.: przeniesienie części urzędów centralnych poza stolicę oraz szkoła, sąd i szpital w zasięgu szybkiego dojazdu z każdej miejscowości.

źródło: partiarazem.pl #wybory parlamentarne #wybory 2015