„Nowoczesna stworzyła program dla Polski, który jest gwarancją szybkiej zmiany. Głęboko wierzymy w to, że nasz kraj będzie nowoczesnym, sprawnym i zasobnym państwem. Dla obywateli, dla milionów zwykłych ludzi” – czytamy we wstępie do programu. NowoczesnaPL Ryszarda Petru podzieliła swoje postulaty wyborcze na siedem obszarów. W każdym z nich proponuje konkretne założenia. Według partii Nowoczesna program powstał w znacznej mierze na podstawie konsultacji społecznych. Polacy wskazywali cztery obszary, które powinny być zreformowane:

  • niskie dochody oraz niestabilna praca, co zmniejsza poczucie bezpieczeństwa;
  • sama kadra polityków, którzy są aroganccy i nie szanują wyborców;
  • biurokracja i bardzo skomplikowane przepisy, przede wszystkim dla przedsiębiorców;
  • kiepskie warunki prowadzenia biznesu i coraz mniejsza wolność gospodarcza.

Sprawna i nowoczesne państwo

#NowoczesnaPL proponuje zmianę ordynacji wyborczej według modelu niemieckiego, tak by posłowie byli mocniej związani z obywatelami.

Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie kadencyjności w Sejmie – poseł może być wybrany maksymalnie na dwie kadencje. Partia Ryszarda Petru postuluje też zmniejszenie liczy posłów oraz likwidację Senatu. Partie powinny też bardziej zabiegać o obywateli, dlatego należy zmodyfikować finansowanie partii z budżetu państwa. Inne propozycje to możliwość głosowania przez internet oraz szersze konsultacje społeczne online, a także wprowadzenie dobrych praktyk biznesowych do administracji państwowej, np. outsourcingu i centralizacji zakupów. To przyniosłoby spore oszczędności.

NowoczesnaPL postuluje również większą aktywizację na poziomie gmin, lepsze ich finansowanie oraz tworzenie związków gmin. Ponadto według Nowoczesnej należy zmieniać postawę urzędników państwowych: „Zreorganizujemy urzędy według najlepszych wzorów zachodnich, stawiając na urzędników, którzy pomagają, a nie dokuczają.

Top Videos of the Day

Urzędnicy z efektami będą lepiej wynagradzani”.

Program gospodarczy

Kwestie wolności gospodarczej i przedsiębiorczości zajmują ważne miejsce w programie NowoczesnejPL. Partia postuluje zmniejszenie regulacji, większą jasność prawną i bardziej przejrzysty system podatkowy. Konkretne propozycje to:

  • likwidacja niepotrzebnych koncesji, zezwoleń oraz licencji;
  • deregulacja zawodów, rynku energetyki, transportu czy telekomunikacji;
  • jednolita stawka VAT na poziomie 16% oraz jedna instytucja pobierająca wszystkie podatki;
  • mniej restrykcyjne prawo pracy;
  • ułatwienie w zakładaniu firm – rezygnacja z minimalnego kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych, a także proste dokonywania zmian w KRS online.

Partia Ryszarda Petru podkreśla również, że należy efektywniej wykorzystywać środki unijne, wspierać projekty w zakresie badania & rozwoju, branże kreatywne oraz współpracę między nauką a biznesem.

Kreatywność i edukacja

NowoczesnaPL Ryszarda Petru proponuje wspieranie kultury kreatywności. Jednym z postulatów jest możliwość odpisywania 1% podatku CIT na rzecz kultury.

Partia proponuje również różne programy dla dzieci i młodzieży, tak by najmłodsi mogli odkrywać oraz pielęgnować swoje talenty. Nowoczesna jest też za tym, by zlikwidować próg podatkowy 85 tysięcy złotych dochodu dla umów o dzieło, a także odpolitycznić media publiczne.

Według partii reformy wymaga też szkolnictwo. Nowoczesna proponuje wprowadzenie doradztwa zawodowego już w gimnazjum, a także specjalnych testów predyspozycji zawodowych. W programie znajduje się również postulat, by promować projekty „uczenia się przez całe życie”. Kolejny ciekawy pomysł to powszechny Narodowy Program Nauki Języka Angielskiego.

W programie Nowoczesnej znajdują się też konkretne propozycje odnośnie do reformy służby zdrowia, systemu emerytalnego i pracy (wyższe płace minimalne), a także aktywnej obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO.

źródło: nowoczesna.org #wybory 2015 #Ryszard Petru