W ubiegły piątek prezydent #Andrzej Duda po raz pierwszy skorzystał z możliwości zawetowania ustawy przegłosowanej przez #sejm, która dotyczyła procedury zmiany płci. Taka decyzja wywołała ogromne poruszenie u opinii publicznej i w całym polskim społeczeństwie. Prawicowe media momentalnie wpadły w zachwyt nad postanowieniem Andrzeja Dudy, chwaląc fakt, iż nie uległ pod naporem większości posłów, którzy zadecydowali o przyjęciu omawianej ustawy do realizacji.

Lewica oburzona decyzją prezydenta

Co oczywiste, taka decyzja nie przypadła do gustu osobom o lewicowych poglądach, które weto Andrzeja Dudy uznały za kolejny wyraz posłuszeństwa wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego i całego PiS-u.

Prezydent za sprawą swojej Kancelarii przedstawił uzasadnienie podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Według niego przyjęcie tej ustawy oznaczałoby destabilizację norm społecznych, która byłaby spowodowana zanikiem naturalnego, powszechnie funkcjonującego podziału na kobiety i mężczyzn.

Wielokrotna zmiana płci i możliwość zawarcia związku

Szczególnie dyskusyjny wydaje się punkt ustawy, który mówi o wielokrotnej możliwości zmiany płci przez osoby nieodczuwające aktualnej tożsamości. Po przejściu procedury zmiany płci powyższa osoba posiadałaby prawo zawarcia związku małżeńskiego z osobą biologicznie posiadającą tę samą płeć.

Kancelaria Prezydenta zwraca również uwagę na fakt, iż według projektu ustawy osoba ubiegająca się o możliwość zmiany płci może być również rodzicem, co mogłoby mieć później przełożenie na brak możliwości ustalenia pochodzenia dziecka.

Top Videos of the Day

Co więcej, odrzucona ustawa zezwalała na zmianę płci kobiecie w ciąży, która psychicznie czuje się mężczyzną.

Projekt ustawy był sprzeczny z konstytucją

Według uzasadnienia prezydenta Andrzeja Dudy dzieci pochodzą od dwójki rodziców, którymi są kobieta i mężczyzna. Matką może być tylko kobieta, natomiast ojcem tylko i wyłącznie mężczyzna, co określone jest w przepisach o macierzyństwie i ojcostwie. Przyjęcie ustawy o uzgodnieniu płci złamałoby przepisy znajdujące się w Konstytucji RP oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Głosowanie nad wetem Andrzeja Dudy odbędzie się w piątek podczas ostatniego posiedzenia obecnego Sejmu. Według zasad zawartych w konstytucji sejm może odrzucić weto prezydenta, jeśli przegłosuje je większość kwalifikowana, wynosząca trzy piąte głosów podczas obecności połowy ustawowej liczby posłów.

źródło: wpolityce.pl #Zjednoczona Lewica