3

W programie „Gość Wydarzeń”(niedziela 13.IX. br.) nadawanym w TV Polsat News po „Wydarzeniach” usłyszeć mogliśmy najnowsze wypowiedzi Janusza Lewandowskiego. Jest on głównym twórcą i prezenterem programu ujawnionego na ostatnej konwencji Platformy Obywatelskiej, dotyczącego zasad i zmian w polityce gospodarczej. Ten znany polityk i ekonomista jest obecnie (po powołaniu w styczniu 2015 r. przez Ewę Kopacz) Przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. W swoim niedzielnym publicznym wystąpieniu J. Lewandowski zapewnił nas, że wkrótce stworzone zostaną narzędzia dające możliwość skalkulowania przez każdego Polaka swoich przyszłych potencjalnych obciążeń podatkowych, proponowanych przez PO (w zależności od liczebności rodziny, dochodów, liczby zatrudnionych).

Wspomniany wywiad telewizyjny rzeczowo i sprawnie przeprowadził red. Maciej Stroiński.

Jak oceniać zapowiedzi?

Z pewnością bardzo przydałby się szczegółowy kalkulator i symulator opłacalności zmian obciążeń podatkowych zaproponowanych na poznańskiej Konwencji PO. Nie są bowiem znane ogółowi obywateli żadne istotne szczegóły, parametry, zasady czy chociaż przybliżone daty owych bardzo radykalnych zmian. Zapowiedzi PO okazały się nowatorskie, odważne, ale przez to też szokujące i wzbudzające niedowierzanie. Przede wszystkim, zbyt mało przytoczono konkretnych założeń odnośnie wielu trudnych do pojęcia i szybkiego przeprowadzenia zmian. Przekazane zamierzenia wydają się jedynie mrzonką lub nierealną wizją – głównie przez niemożność zrozumienia i przeliczenia czegokolwiek.

Top Videos of the Day

Stąd też zapowiedź Przewodniczącego Rady Gospodarczej Janusza Lewandowskiego – stworzenia konkretnego narzędzia obliczeniowego w formie symulatora – będzie świetnym sprawdzianem realności zapowiedzi PO. Da to nam wszystkim większe szanse na przybliżenie, zrozumienie i właściwą ocenę programu.

Horyzont czasowy i uwarunkowania

Ważnym zagadnieniem przy wprowadzaniu zmian w gospodarce będzie (podkreślana przez J. Lewandowskiego) potrzeba „uporządkowania” rynku pracy, czyli wprowadzenie tzw. jednolitych kontraktów. Kolejny warunek powodzenia – to zaistnienie odpowiednich możliwości budżetowych. Z doświadczenia jednak wiemy, że jeśli mamy czekać na zmiany do czasu, aż pozwoli nam na nie budżet państwa, to, niestety, możemy nie doczekać się ich nigdy.

Z lakonicznych wypowiedzi J. Lewandowskiego co do czasu realizacji wysnuć można wniosek, że owo „porządkowanie” rynku pracy potrwa co najmniej do 2017 roku, musi także być przewidziany odpowiedni czas na prace legislacyjne. Czyli realne zmiany możliwe byłyby praktycznie nie wcześniej niż w 2018 roku.

A rok 2018 – to już schyłek kadencji władz, które właśnie teraz toczą swe ostre boje wyborcze.

Polityczne ambicje

Czy  nie jest to znów taktyka obiecywania wszystkiego, nawet niemożliwego, dla ewentualnego wyborczego sukcesu partii(ostatnie przykłady są ewidentne)?. A potem to już zmartwienie kolejnej ekipy. Nie będzie wtedy ważne, że dzisiejsze programy i założenia mogą okazać się jedną wielką pomyłką.

Dla każdej politycznej opcji ważna jest jedynie teraźniejszość, bieżące pozyskiwanie głosów i zdobywanie wpływów. Żadnemu ugrupowaniu zupełnie nie przeszkadza nawet ich wewnętrzne przeświadczenie, że w przyszłości nie będą w stanie dokonać ekonomicznego przełomu.

Zatem my wszyscy powinniśmy być bardziej ostrożni, wyczuleni i świadomi toczących się, czasem wielce niegodnych, politycznych gierek.

Żródła:TV Polsat News, newsweek.pl #podatki #Platforma Obywatelska #gospodarka