Prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie wejścia Polski do strefy euro. Pierwszy mąż naszego kraju zaznaczył, że jeśli Polska miałaby zmienić walutę na euro, powinno zadecydować o tym referendum, w którym każdy upoważniony obywatel miałby prawo sam postanowić, czy zgadza się na takie rozwiązanie.

Czy Polska powinna przyjąć walutę euro?

Od dawna słyszymy opinie, które przekonują, że jeśli Polska chce dokończyć całkowitą integrację z resztą Europy, musi przystąpić do strefy euro. Czy takie rozwiązanie byłoby dla naszego kraju korzystne? Wydaje się, że sytuacja, jaka miałaby miejsce w Polsce po przyjęciu europejskiej waluty, mogłaby bliźniaczo przypominać tę, którą aktualnie obserwujemy w Grecji.

Przyjęcie wspólnej europejskiej waluty byłoby swego rodzaju zwieńczeniem procesu integracyjnego z zachodnią częścią kontynentu. Należy zadać sobie jednak pytanie, czy wszyscy Polacy właśnie tego pragną. Przed takim dylematem stoi prezydent naszego kraju Andrzej Duda. Według głowy państwa decyzję o przyjęciu wspólnej waluty powinni podjąć nie tylko politycy, ale również obywatele naszego kraju. Prezydent zaznacza, iż ta kwestia musi zostać rozstrzygnięta w ramach referendum, jednak wcześniej całe społeczeństwo musi zostać dokładnie poinformowane, jakie skutki może pociągnąć za sobą przyjęcie europejskiej waluty.

Prezydent mówi nie dla euro

Andrzej Duda już podczas kampanii prezydenckiej niejednokrotnie podkreślał, iż nie jest zwolennikiem przyjęcia wspólnej europejskiej waluty przez Polskę.

Top Videos of the Day

Powstała nawet seria spotów wyborczych pod tytułem "Tak dla Unii Europejskiej, nie dla euro". Podkreślała ona, że Polska nie jest jeszcze gotowa, aby zrównać się z innymi państwami zachodnimi, gdyż wynagrodzenia w naszym kraju są znacznie niższe niż chociażby we Francji czy Niemczech. Prezydent jest przekonany, iż Polacy w większości nie zechcą przyjęcia euro, jednak pragnie uszanować zdanie obywateli Polski i - gdy zajdzie taka potrzeba - złoży wniosek o referendum w tej sprawie.

Przyjęcie wspólnej europejskiej waluty jak każda decyzja ma swoje plusy i minusy. Do pozytywnych skutków takiego postępowania z całą pewnością należy uzyskanie znacznie stabilniejszej waluty, która w przeciwieństwie do złotówki nie jest tak bardzo podatna na ataki spekulacyjne. Na przyjęciu euro zyskaliby przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą interesy w krajach, gdzie już obowiązuje euro: zmniejszenie kosztów transakcyjnych, ryzyka walutowego, potencjalne ułatwienie dostępu do kapitału i rynków zbytu.

Źródło: forsal.pl