Najnowsze badanie przeprowadzone dla Newsweeka przez Estymator wykazuje, że zwycięzcą wyborów, gdyby odbyły się one obecnie, byłaby koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem z wynikiem 41 procent. Tuż koło progu wyborczego kształtowałyby się wyniki Ruchu Kukiza.

 Nadal PiS przed PO

W ostatnim czasie sondaże poparcia przedwyborczego pojawiają się jak grzyby po deszczu. Niedawno na platformie Blasting Newsa omawiane były 2 z nich. Obydwa, chociaż z różniącym się poparciem, dawały zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości (wraz z koalicjantami), a na drugiej pozycji stawiały Platformę Obywatelską. Podobnie sprawa wygląda obecnie.

Prowadzi PiS z wynikiem 41 procent. Druga w sondażu partia – PO – ma o 13 procent mniej, osiągając poparcie 28 procent ankietowanych.  W porównaniu z poprzednim badaniem Estymatora poparcie dla PIS-u spadło o 2 procent,  a dla PO – o 1 procent.

 Kukiz ledwo przekroczy próg wyborczy

W najświeższym sondażu Estymatora 3 ugrupowania uzyskały po 6 procent. Należą do nich Ruch Kukiza, PSL oraz Zjednoczona Lewica. Dla Kukiza taki wynik oznacza złe wieści: utrzymuje się tendencja spadkowa, jego ugrupowanie może mieć problemy z przekroczeniem progu wyborczego. W porównaniu z poprzednim sondażem jest to mniej o 3 procent. Rośnie natomiast poparcie dla Zjednoczonej Lewicy, która jednak – jako koalicja – musi osiągnąć co najmniej 8 procent, chcąc się znaleźć w Sejmie. O 1 procent wzrosło ostatnio poparcie dla PSL-u.

Top Videos of the Day

Nowoczesną PL poparło  4 procent badanych, a KORWiN – 2.

 Omawiane badanie  przeprowadzone zostało przez firmę Estymator 13 i 14 sierpnia 2015 roku na ogólnopolskiej próbie 1088 dorosłych mieszkańców naszego kraju metodą wywiadów telefonicznych CATI wspomaganych komputerowo. Prezentowane wyniki uwzględniają jedynie tych respondentów, którzy byli zdecydowani, na którą siłę polityczną zagłosują.

Wybory.eu. przedstawiły dzisiaj wyliczenia średniej poparcia dla poszczególnych partii z ostatnich 5 sondaży. Kształtuje się ona następująco (w procentach): PiS – 40,2, PO – 27,3, Kukiz – 8,9, Zjednoczona Lewica – 5,2, PSL – 4,7 oraz NowoczesnaPL – 3,8.

 Źródło: neewsweek.pl, wybory.eu.