Po zakończonej niepowodzeniem zbiórce pieniędzy na Hammer Busa ruszyła akcja zakrojona na dużo mniejszą skalę. Tym razem twórcy projektu zamierzają zebrać 15 000 zł na atrybuty, które pozwolą skutecznie prowadzić kampanię referendalną. Założenia zdają się słuszne, nie sposób bowiem oprzeć się wrażeniu, że na propagowaniu idei jednomandatowych okręgów wyborczych w chwili obecnej zależy wyłącznie sympatykom Pawła Kukiza. Zdawać się może, że rząd i pozostałe ugrupowania polityczne nie są zainteresowane szerzeniem informacji o zarządzonym przez Bronisława Komorowskiego referendum, które odbędzie się za niespełna miesiąc. Padną w nim trzy pytania: o JOW-y, finansowanie partii z budżetu państwa oraz rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika.

Nagrody za wsparcie

Szczegółowy opis projektu można znaleźć na łamach serwisu Polak Potrafi. Dla osób wspierających inicjatywę przygotowano nagrody, które w znacznej mierze stanowią gadżety z logo Ruchu Kukiza. Na chwilę obecną znalazło się kilkanaście osób, dla których kubek, koszulka czy pamiątkowa gazetka z autografem Pawła Kukiza były na tyle atrakcyjne, by wesprzeć projekt.

Szanse na powodzenie akcji

Choć trudno ocenić szanse na pozytywne zakończenie projektu zbiórki, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ogłoszone na 6 września referendum okaże się być wiążącym dla władzy. Z ostatniego sondażu przeprowadzonego w dniach 8-9 sierpnia przez TNS wynika, że Polacy chcą wypowiedzieć się w referendum na temat jednomandatowych okręgów wyborczych oraz sposobu finansowania partii politycznych.

Top Videos of the Day

Według badania przeprowadzonego dla Telewizji Polskiej aż 73 proc. ankietowanych nie chce, żeby ugrupowania polityczne były w dalszym ciągu dotowane z budżetu państwa, a tylko 19 proc. wyborców jest za tym, żeby partie z państwowej kasy nadal pobierały subwencje na swoje działania.  

Z przeprowadzonego kilka dni temu badania wynika, że za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych opowiada się 60 proc. badanych, a tylko 20 proc. respondentów jest przeciw. Niewielka, bo 20-proc. grupa badanych nie wie jeszcze, jaką decyzję podejmie.