Wczorajsza decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ogłoszenia referendum w dniu  wyborów parlamentarnych 2015 należy ostatnio do najczęściej komentowanych faktów politycznych. Ma ona, co wydaje się w obecnej sytuacji oczywiste, zarówno wielu zwolenników, jak i dużą liczbę przeciwników. Dziś w związku z tą sprawą odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Platforrmy Obywatelskiej.

Oficjalne stanowisko PO w sprawie decyzji Andrzeja Dudy

W piątek 21.08.2015 roku miało miejsce posiedzenie prezydium zarządu Platformy Obywatelskiej. Ewa Kopacz przedstawiła oficjalne stanowisko swojej partii. Prezydium Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej ustaliło, że PO szanuje decyzję Prezydenta RP.

Jednak aby mógł być on prezydentem wszystkich Polaków, tak jak wcześniej deklarował, powinien brać pod uwagę także zdanie tych obywateli, którzy na niego nie głosowali. A podnoszonych przez nich problemów jest wiele, więc lista pytań referendalnych w związku z tym powinna być rozszerzona.

Głos zabrał także marszałek senatu Bogdan Borusewicz, ktory podkreślił, że na razie nie wpłynął w tej sprawie do Senatu żaden wniosek, nia ma też oficjalnej wersji pytań. Kiedy wniosek wpłynie, podjęte zostaną przez niego konkretne działania. Marszałek nie ukrywał, że ma wiele wątpliwości w tej sprawie, z którymi zwróci się do Państwowej Komisji Wyborczej.

Argumenty przeciw referendum w dniu wyborów parlamentarnych 2015

Wydaje się, że najistotniejszym i najbardziej obiektywnym argumentem przeciw połączeniu terminów tych dwóch wydarzeń politycznych są obiwiązujęce przepisy, które wyraźnie mówią, że nie można łączyć ze sobą kampanii przedwyborczej oraz kampanii referendalnej.

Top Videos of the Day

Przy jednym terminie przeprowadzenia jednego i drugiego głosowania będzie to praktycznie niemożliwe. W wydanym lipcu komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej zatytułowanym „Wyjaśnienia dotyczące zasad prowadzenia i finansowania kampanii referendalnej przez partie polityczne w relacji do kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” podkreślone zostało, że podczas kampanii referendalnej zabrania się eksponowania wizerunków kandydatów na posłów oraz senatorów, co nie byłoby – przy wspólnym terminie – możliwe do zrealizowania. Istotne są także sprawy oddzielnego finansowania tych dwóch kampanii, co również okazałoby się niemożliwe do realizacji. Ze środków na kampanię referendalną partie nie mogą prowadzić agitacji na rzecz swoich kandydatów, którzy będą ubiegać się o wejście do Sejmu lub Senatu, a przecież sam pomysł dodania trzech kolejnych pytań referendalnych jest elementem polityki wyborczej PiS.

Tę sprawę podkreślają działacze PO twierdząc, że prezydent Andrzej Duda, który spełnia wolę tylko jednej siły politycznej na życzenie, upolitycznia sprawę referendum.

Warto przypomnieć, że inne siły polityczne również zgłaszały swoje postulaty w sprawie problemów, które należało by poddać pod osąd społeczeństwa, ale Prezydent RP się do nich nie odniósł.

Oficjalne stanowisko PO w sprawie decyzji Andrzeja Dudy

W piątek 21.08.2015 roku miało miejsce posiedzenie prezydium zarządu PO.  Ewa Kopacz przedstawiła oficjalne stanowisko swojej partii. Prezydium Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej ustaliło, że PO uznaje decyzję Prezydenta RP. Jednak aby mógł być on prezydentem wszystkich Polaków, powinien brać pod uwagę także zdanie tych, którzy na niego nie głosowali. A podnoszonych problemów jest wiele, więc lista pytań powinna być rozszerzona.

 Argumenty za przeprowadzeniem referendum w dniu wyborów

 Pomysłodawcy połączenia terminów wyborów parlamentarnych  2015 oraz referendum jako główne argumenty podają chęć wyjścia naprzeciw oczekiwaniom obywateli oraz znaczne zmniejszenie wydatków.

Źródło: tvp info