Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, polityczno-religijna agenda Prawa i Sprawiedliwości, działająca na wzór Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie, złożył doniesienie do szczecińskiej prokuratury okręgowej, informujące o znieważeniu śp. Lecha Kaczyńskiego.

Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie

28 lipca szczecińscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie wybudowania na jednym z centralnych placów Szczecina pomnika upamiętniającego Lecha Kaczyńskiego. Akt polityków wzbudził w Internecie dyskusję. Dyskutanci nie szczędzili słów, opisując byłego prezydenta rozmaitymi epitetami.

W doniesieniu podpisanym przez Ryszarda Nowaka, „strażnika czci Lecha Kaczyńskiego, Matki Boskiej i pozostałych świętych”, między innymi, czytamy:

„Chcieliśmy zaznaczyć, że powyższe znieważające komentarze internautów naruszyły dobra osobiste członków Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą w postaci kultu po zmarłym śp.

prezydencie RP Lechu Kaczyńskim przez poniżenie i zakwestionowanie uczciwości oraz dobrego imienia zmarłego.”

Szczecińska hucpa jest testem psychicznej wytrzymałości obywateli

W doniesieniu do prokuratury, autorstwa Ryszarda Nowaka, nie stwierdza się już faktu obrazy uczuć religijnych. Pisowski funkcjonariusz usiłuje uruchomić prawne czynności ścigania obywateli za to, że naruszają oni kult Lecha Kaczyńskiego.

Bez wątpienia, działania strażniczej agendy PiS są zaplanowane jako wywoływanie w przestrzeni publicznej tak zwanego efektu mrożącego wśród antypisowskiej internetowej publiki. Doniesienie Nowaka ma wywołać poczucie strachu wśród tych wszystkich, którzy niepochlebnie wypowiadają się o Lechu Kaczyńskim.

Co uczyni prokuratura?

Jeśli prokuratura podejmie jakiekolwiek czynności wyjaśniające w sprawie, to skutkować to będzie performatywnym stworzeniem nowego rodzaju przestępczych artefaktów w przestrzeni prawnej społeczeństwa polskiego.

Top Videos of the Day

Będą nimi działania polegające na dewaluacji kultu Lecha Kaczyńskiego.

Konsekwencją ustanowienia nowego typu przestępstwa bez wątpienia będą procesy karne, wytaczane funkcjonariuszom publicznym (nauczycielom, urzędnikom, działaczom samorządowym), którzy ośmielą się mówić w jakikolwiek negatywny sposób o Lechu Kaczyńskim, znieważając tym samym nowy kult.

Co uczynią obywatele?

Brak presji obywatelskiej na prokuraturę będzie działał jako zachęta do wszczynania spraw o naruszanie oraz dezawuowanie kultu Lecha Kaczyńskiego. Z kolei silna medialna presja na prokuraturę w Szczecinie, aby zignorowała doniesienie Ryszarda Nowaka, stanowić będzie mechanizm blokujący powstanie precedensu ustanawiającego nowy rodzaj przestępstwa.

Badania sondażowe pokazują, iż PiS wygra jesienne wybory parlamentarne. Wówczas prokuratorzy w całym kraju zostaną poddani naciskowi na wszczynanie procesów karnych, nie tylko o obrażanie uczuć religijnych, ale również o znieważanie kultu Lecha Kaczyńskiego.

Obecna hucpa jest więc testem na to, czy użycie nowej broni propagandowej będzie łatwe, czy też  trudne.Wsparcie społeczne dla prokuratorów w postaci obśmiewania prób ustanowienia nowego rodzaju przestępstwa może okazać się jedynym narzędziem blokującym kulturowe procesy wyłaniania się zjawiska „upaństwowionej sakralizacji Lecha Kaczyńskiego”, a w konsekwencji – sakralizacji Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: gazeta.pl