Po objęciu urzędu Prezydent Andrzej Duda rozpoczął prace Kancelarii Prezydenckiej od audytu. Audyt ma wykazać jak były wydawane publiczne pieniądze i ile ich właściwie zostało do końca roku budżetowego.

Audyt w trzech płaszczyznach

Małgorzata Sadurska w Polskim Radiu opowiadała o audycie, który trwa w Kancelarii Prezydenta. Jest on prowadzony na trzech płaszczyznach – finansowym, kadrowo-administracyjnym i merytorycznym. Szefowa Kancelarii mówiła o sprawdzeniu racjonalności wydawania pieniędzy publicznych. Ma to znaczenie zwłaszcza w obliczu ostatnich informacji dotyczących pospiesznego wydawania środków pod koniec urzędowania Bronisława Komorowskiego.

Drugą płaszczyzną ma być audyt kadrowo-administracyjny mający na celu usprawnienie pracy Kancelarii oraz sprawdzenie czy urzędnicy są w stanie wspierać nowego szefa. Trzecia płaszczyzna to audyt merytoryczny, czyli skontrolowanie czy nie ma spraw do załatwienie, które pozostały po poprzedniku.

Małgorzata Sadurska poinformowała także, że trwają analizy czy istnieje możliwość dopisania do wrześniowego referendum pytań zwłaszcza dotyczących wieku emerytalnego czy szkoły dla 6 latków. Termin referendum został wyznaczony na 6 września i obywatele mają w nimi odpowiedzieć na pytania dotyczące jednomanadatowych okręgów, finansowania partii politycznych i rozstrzygania przepisów podatkowych na korzyści obywatela.

Szybkie wydawanie budżetu Kancelarii

Przed końcem urzędowania Bronisława Komorowskiego poza stałymi wydatkami na liście pojawiły się kontrowersyjne decyzje.

Top Videos of the Day

Do nich należały podwyżka dla urzędników, zakup kopii portretu Bronisława Piłsudskiego, podróż do Japonii, która kosztowała Kancelarię Prezydenta 1,5 miliona złotych czy wydatki na upominki. Co w rzeczywistości oznacza ogołocony budżet Kancelarii Prezydenta? Andrzej Duda nie będzie mógł wymienić urzędników, bo nie będzie pieniędzy na ich odprawy czy na normalnie funkcjonowanie urzędu, który został powołany do wpierania działań Prezydenta RP.

 

źródło: onet.pl, wpolityce.pl, interna.pl