Znany biznesmen Zbigniew Stonoga, w ramach rozszerzenia walki z państwem i całym systemem,  prężnie rozwija swój własny projekt polityczny. Po zaognieniu afery taśmowej oraz ukazaniu dokumentów w kontrowersyjnych sprawach przyszedł czas na następny ruch. Stonoga Partia Polska, bo tak nazywa się ugrupowanie przedsiębiorcy, znajduje się aktualnie na etapie tworzenia, ale już w pewnym stopniu zakreśla swoje ramy.

Na jednym ze spotkań, z którego Zbigniew Stonoga zamieścił ponad 30-minutowe nagranie na swoim profilu na portalu Facebook, omówione zostały szczegółowo główne postulaty zakładanej partii. Na ten moment trudno wymienić rozpoznawalne osoby, które miałyby zasilić grono reprezentantów Stonogi, jednak na wielu spotkaniach z sympatykami pojawia się on w towarzystwie konkretnych współpracowników.

Na omawianym nagraniu widać po raz kolejny między innymi Kamila Całka, byłego policjanta, który opuścił szeregi mundurówki na znak protestu przeciwko nieprawidłowym praktykom jego zdaniem panującym w zawodzie. Ponadto można również wyróżnić Jarosława Gromadzkiego, posła, który po zastąpieniu Roberta Biedronia najpierw zasilił szeregi Klubu Parlamentarnego SLD, aby następnie szybko z niego wystąpić i wesprzeć w działaniach Stonogę. Powodem decyzji polityka było ujrzenie kulisów działań Sejmu, które w jego odczuciu wydały się karygodne i pozbawione etosu uczciwości.

10 postulatów Stonogi

Program wyborczy formującej się partii został zamknięty w 10 głównych punktach. Na ich podstawie trudno jednoznacznie zakwalifikować ugrupowanie w tradycyjnym ujęciu prawicowości albo lewicowości, jednak z pewnością jest to ruch mocno antysystemowy.

Top Videos of the Day

1. Zakaz sprawowania urzędów publicznych przez wszystkie osoby, które pełniły takie funkcje przed 1 stycznia 1990 roku.

2. Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników za ich błędy popełnione w czasie pracy.

3. Zmiana prawa podatkowego w dwóch aspektach. Po pierwsze ustalenie czasu przebiegu postępowania kontrolnego, które może trwać od 3 miesięcy w pierwszej instancji do nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych. Po drugie zaś rozstrzyganie wszelkich niejasnych sporów podatkowych na korzyść obywateli.

4. Wprowadzenie jednej stawki podatku VAT w wysokości 15 procent z jednoczesnym wyłączeniem z niej artykułów związanych z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci do lat 16 oraz usług szkoleniowo-oświatowych (również dla młodzieży do lat 16). Ponadto zwolnienie dotyczyć będzie również wszelkich leków oraz urządzeń rehabilitacyjnych.

5. Obligatoryjne wykreślenie z bazy BIK osób z zadłużeniem do 500 zł.

6. Zlikwidowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych, które byłyby umiejscowione w szpitalach specjalistycznych, przychodniach i przychodniach specjalistycznych, powiązanych z miejscem zamieszkania obywateli oraz systemem eWUŚ.

7. Zrównanie emerytur byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z emeryturami, które uzyskują zwykli obywatele przy wykorzystaniu standardowych wyliczeń.

8. Likwidacja ZUS i KRUS oraz przekazanie ich środków na prywatne konta emerytalne. Ponadto wprowadzenie prawa do swobodnego ubezpieczania się (zniesienie przymusu).

9. Zaostrzenie kar w Kodeksie karnym dla osób działających w zorganizowanych grupach przestępczych oraz pedofilów (próg od 5 lat do dożywocia).

10. Likwidacja Straży Miejskiej oraz Kontroli Skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz nowo utworzonych departamentów Policji.

Źródło: Profil Zbigniewa Stonogi na portalu Facebook.