Paweł Kukiz z pewnością może mieć powód do dumy, jego oddolny ruch bowiem rozrasta się w imponującym tempie. Mowa o autonomicznych komitetach referendalnych, które obecnie osiągnęły już stan około 1200 jednostek organizacyjnych, założonych i działających w całym kraju. Powstające niezależnie od politycznego projektu Ruchu Kukiza grupy mają za zadanie szerzenie wśród obywateli na szczeblu lokalnym wiedzy o zasadach funkcjonowania jednomandatowych okręgów wyborczych oraz o całej specyfice nadchodzącego referendum. Warto przypomnieć, że odbędzie się ono 6 września 2015 roku i dotyczyć będzie trzech konkretnych zagadnień.

Jednym z nich - i najważniejszym z punktu widzenia zwolenników Pawła Kukiza- jest pytanie o zmianę dotychczasowej ordynacji wyborczej na większościową, czyli omawiane cały czas JOW-y.

Pozostałe dwa poruszają kwestie finansowania partii z budżetu państwa oraz rozstrzygania niejasnych spraw podatkowych na korzyść obywateli. Warto zauważyć, iż ostatnio Sejm zdołał uchwalić nowelizacją obowiązującej ordynacji podatkowej, przegłosowując tym samym rozstrzyganie wątpliwych spraw na korzyść podatników. Co ciekawe, w głosowaniu całkowicie przeciwni przyjęciu nowelizacji byli posłowie Platformy Obywatelskiej. W związku z przyjętymi ustaleniami pozostawienie ostatniego pytania na karcie w referendum wydaje się nie być uzasadnione.

Działalność obywatelska

Jak tłumaczył niejednokrotnie Paweł Kukiz, wszystkie komitety, tworzone nie tylko przez niezrzeszonych obywateli, ale także przez przedstawicieli antysystemowych ruchów i organizacji, mają na celu prowadzenie szeroko zakrojonej akcji proobywatelskiej.

Top Videos of the Day

W zakres działań grup liczących od kilku do nawet kilkudziesięciu członków wchodzić będzie jednak nie tylko organizowanie spotkań informacyjnych, ale także roznoszenie specjalnych gazetek związanych z tematyką jednomandatowych okręgów wyborczych. Zdaniem Kukiza, sprawny przebieg przedsięwzięcia jest wyłącznie zasługą obywateli, którzy budzą się i pragną rzeczywistych zmian dla swojego kraju.