Nie stracą świadczeń te rodziny, które przekroczą ustalony próg dochodowy. Będą je nadal otrzymywać, pomniejszone jedynie o kwotę, o którą kryterium zostało przekroczone. Takie założenia są w ustawie "złotówka za złotówkę", podpisaną w piątek (03.07.2015) przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Obietnica z expose zrealizowana!

Ustawa o świadczeniach rodzinnych była jedną z obietnic, jakie premier Ewa Kopacz zawarła w swoim expose. Projekt nowelizacji tej ustawy przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki tej nowelizacji, rodziny przekraczające próg dochodowy, nie stracą zasiłków. To zasługa zasady "złotówka za złotówkę" czyli rozwiązania, przez które po przekroczeniu kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków nie stracimy wszystkich świadczeń.

Jak będzie naliczany zasiłek?

Obecnie, jeśli rodzina przekroczyła choćby o jedną złotówkę kryterium dochodowe, które wynosi 574 zł na osobę w rodzinie, lub 664 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, traci wszystkie rodzinne zasiłki. Ustawa wejdzie w życie od przyszłego roku i od tego momentu wypłata zasiłków będzie jedynie pomniejszana, a nie całkowicie wstrzymywana. Oznacza to, że rodziny dostaną o tyle mniej pieniędzy, o ile przekroczony został próg dochodowy. W praktyce, jeżeli rodzina przekroczy próg dochodowy o złotówkę, to jej zasiłek będzie pomniejszony również o złotówkę, jeśli przekroczy o 30 zł, wtedy dostanie 30 zł mniej.Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego, takich jak: becikowe z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, wychowania dziecka w wielodzietnej rodzinie, korzystanie z urlopu wychowawczego, rehabilitacji i kształcenia niepełnosprawnego dziecka, nauki dziecka poza stałym miejscem zamieszkania, czy dodatku z racji rozpoczęcia roku szkolnego.

Top Videos of the Day

Nie mniej niż 20 zł

Po wejściu ustawy w życie na początku przyszłego roku, zmieni się nie tylko sposób obliczania należnego świadczenia, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Ustalona została także kwota minimalnego świadczenia, która może być wypłacona i wynosi ona 20 zł. Dotyczy to rodziny, przekraczającej kryterium o 480 zł, a jest uprawniona do zasiłków i dodatków na łączną sumę 500 zł. Wtedy, od danych 500 zł odejmujemy 480 zł i zostaje nam do wypłacenia 20 zł. Mniejszej kwoty ośrodek pomocy społecznej wypłacić nie może.

Źródło PAP