Paweł Kukiz na oficjalnej stronie swojego powstającego ugrupowania ruchkukiza.pl zaprezentował pełną listę jego reprezentantów z podziałem na województwa. Znalazło się tam również miejsce dla przedstawiciela Kresów oraz szeroko pojętej emigracji. Jak podkreślił Paweł Kukiz na swoim profilu facebookowym, wybrani liderzy będą stanowić trzon formującej się siły politycznej, jednak nie należy ich bezpośrednio utożsamiać z autonomicznymi komitetami referendalnymi. Zadaniem powołanych reprezentantów będzie, między innymi, kontakt z mediami, ale również nadzorowanie działań wspomnianych ruchów o charakterze referendalnym. Polityk wyraził także nadzieję pomyślnego formowania list wyborczych: "Jesteśmy bowiem przekonani, iż w wielu z tych komitetów działają ludzie na tyle transparentni, etyczni i prawi, że wkrótce będziemy mogli zaproponować im miejsca na naszych obywatelskich listach wyborczych do Sejmu Rzeczpospolitej".

Znani reprezentanci

Przeglądając listę przedstawicieli ruchu Pawła Kukiza, można dostrzec konkretne osoby, których obecność wskazuje na aktualne afiliacje polityczne z obozem antysystemowców. Na szczególną uwagę zasługują dwaj politycy Kongresu Nowej Prawicy, a mianowicie Jacek Wilk (województwo świętokrzyskie) oraz Artur Dziambor (województwo pomorskie). Współpraca z czołowymi działaczami KNP praktycznie przypieczętowuje sojusz obu ugrupowań, chociaż w dalszym ciągu finalny stosunek pozostałych partii prawicowych do ruchu Kukiza nie jest znany. Pomimo zerwania rozmów ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego, nieprzesądzona pozostaje chociażby kwestia Ruchu Narodowego. Odmiennie prezentuje się natomiast możliwość współpracy z organizacjami stricte lewicowymi bądź centrowymi.

Top Videos of the Day

Pewna jest deklaracja startowania na listach Kukiza ze strony Pawła Tanajno, jednego z liderów Demokracji Bezpośredniej oraz byłego kandydata na urząd Prezydenta RP, jednak jednoznaczna odpowiedź nie została udzielona przez zaproszoną do współpracy Magdalenę Ogórek.

Wśród pozostałych reprezentantów warto wymienić jeszcze Stanisława Tyszkę, doświadczonego eksperta Centrum im. Adama Smitha, oraz Dominika Kolorza - przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności".

Źródło: Profil Pawła Kukiza na portalu Facebook