Bronisław Komorowski poinformował dziennikarzy w środę 08.07.2015 r. w Berlinie, że podpisze ustawę o in vitro. Prezydent postawił jednak jeden warunek: ustawa musi być zgodna z konstytucją. Kończący swą kadencję Bronisław Komorowski napisał w sprawie głosowania ustawy o in vitro list do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Prezydent pełen dobrej woli

Prezydent powiedział, że jeśli chodzi o podpisanie ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym, to jest on pełen dobrej woli. Jedynym warunkiem podpisania dokumentu jest jego konstytucyjność. Prezydent poinformował o tym dziennikarzy w Berlinie. W stolicy Niemiec prezydent RP przebywał podczas jednej z ostatnich podróży zagranicznych.

Wczoraj, w środę nad ustawą o in vitro pracowała wyższa izba parlamentu, Senat.

Prezydent wysłał do marszałka Sejmu pismo, w którym zawarł sugestie rozwiązania sprawy zagrażającej konstytucyjności proponowanego rozwiązania. O jakie niekonstytucyjne kwestie może chodzić? Zapytany przez dziennikarzy o te sprawy prezydent nie chciał sprecyzować, co miał na myśli. Wiadomo jednak, że podpisanie ustawy zależy właśnie od rozwiązania przez Senat problemu konstytucyjności jej zapisów.

Absencja senatorów z PO przyczyną odrzucenia ustawy

Senacka komisja zdrowia opowiedziała się w zeszłym tygodniu za odrzuceniem w całości ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym i leczeniu niepłodności. Dlaczego stało się tak pomimo zapowiedzi Platformy Obywatelskiej, która ma większość w Senacie, że chce uchwalenia ustawy? Otóż powodem była nieobecność dwóch senatorów PO. Od głosu wstrzymała się jeszcze jedna osoba z tej partii. Dodatkowo zapowiedziała ona zgłoszenie do ustawy wielu poprawek. Senatorowie Platformy zapewniają jednak, że z całą pewnością ustawę o in vitro parlament przyjmie na najbliższym plenarnym posiedzeniu.
Senator Platformy Obywatelskiej, Łukasz Abgarowicz, zapewnił w ubiegłym tygodniu dziennikarzy, że jego partia popiera przyjęcie ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym. Przegrane głosowanie w komisji zdrowia nie było jednak niespodzianką. Wiadomo było wcześniej, że brakować będzie dwójki senatorów, którzy ze względu na ważne wydarzenia osobiste nie mogli wziąć udziału w posiedzeniu.

Kto skorzysta z in vitro?

Pod koniec czerwca sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności.

Top Videos of the Day

Reguluje ona także kwestie procedury in vitro. Z in vitro, zgodnie z prawem, będą mogły skorzystać małżeństwa oraz osoby we wspólnym pożyciu, zgodnie potwierdzonym oświadczeniem. Z leczenia in vitro będą mogły skorzystać pary, które przez co najmniej 12 miesięcy leczyły się bezskutecznie innymi dostępnymi metodami.

Źródło: PAP