Powodem rozszerzenia uprawnień niemieckiej policji na terytorium Polski, jest jakoby potrzeba ścigania przygranicznych przestępstw. Kwestia ta jednak nie wymagała tak daleko idącego zwiększania uprawnień dla naszego zachodniego sąsiada.

Było dobrze, a będzie jeszcze dobrzej

Dotąd współpracę Polskiej i Niemieckiej policji w tej materii regulował układ z Schengen, który Polska ratyfikowała w 2007 roku. Oznacza to, że od lat niemiecka #policja mogła przekraczać polską granice podczas pościgów za przestępcami. Jednym z głośnych w ostatnim czasie pościgów była akcja w Świnoujściu. Jak podał serwis informacyjny iświnoujście.pl 22.04.2015 niemiecka policja ścigała audi, które nie zatrzymało się do kontroli na terenie RFN.

#Niemcy gonili podejrzany pojazd, między innymi przez centrum Świnoujścia.

Ustawa o bratniej pomocy

Jak podaje dodatek prawny gazety Rzeczypospolita, od 11 lipca 2015 niemiecka policja na terytorium Polski może zajmować się działaniami w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz działać w celu ochrony porządku w razie zgromadzeń publicznych i imprez masowych. Policja niemiecka ma prawo posiadać i używać wobec Polaków wszelkich środków przymusu bezpośredniego w tym broni palnej. Powoływane będą placówki policyjne, w których według ustawy służyć będą niemieccy i polscy policjanci pod dowództwem jednego komendanta. Tym samym nasza policja traci swój narodowy charakter, a Polska utraci kolejny atrybut suwerenności.

Z armatą na muchę

Co najważniejsze, nowe uprawnienia obejmują swym zasięgiem całą Polskę.

Top Videos of the Day

Objęcie całego kraju jurysdykcją niemiecką podważa twierdzenie, że są to usprawnienia niezbędne do ścigania przestępstw przygranicznych. Główną zmianą, której nie tłumaczy potrzeba walki z nadgraniczną przestępczością, jest możliwość podporządkowania polskich jednostek policji niemieckiemu zwierzchnictwu i możliwość uczestniczenia niemieckich formacji w pacyfikowaniu Polaków biorących udział w zgromadzeniach i protestach ulicznych. Możliwe, że właśnie te ostatnie zmiany są prawdziwym celem twórców nowego prawa, ponieważ ściganie przestępczości nadgranicznej nie wymagało aż tak daleko idących przemian.

Niemcy od dawna czują się w Polsce jak u siebie

Już wcześniej dochodziło na terytorium Polski do nie prawnych zatrzymań przez niemiecką policję na polskich obywatelach. Jak np. donosił w roku 2012 Dziennik Zgorzelec.Info, na terenie miasta dwóch ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy niemieckich, bezprawnie zatrzymało i przeszukało polskiego obywatela. Teraz policja niemiecka będzie mogła przeprowadzać takie akcje zgodnie z prawem. Ponadto będziemy musieli się też przyzwyczaić do sytuacji, gdy na polskich ulicach niemieckie formacje mundurowe będą usuwać protestantów uczestniczących w pochodach i wiecach.