Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że nie można w żaden sposób łączyć kampanii referendalnej i parlamentarnej. Dała temu wyraz w wydanym ostatnio komunikacie, określającym sposób prowadzenia przez partie polityczne tychże kampanii.

Kampanii referendalnej nie łączyć z parlamentarną!

Wydany ostatnio przez PKW komunikat nosi tytuł: Wyjaśnienia dotyczące zasad prowadzenia i finansowania kampanii referendalnej przez partie polityczne w relacji do kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Znalazł się w nim zapis mówiący o tym, że w ramach kampanii referendalnej zabronione jest eksponowanie wizerunków kandydatów na posłów i senatorów oraz rozpowszechnianie treści bezpośrednio niezwiązanych ze sprawami, których referendum dotyczy.

Zachowania takie mogą zostać objęte sankcjami karnymi, określonymi w art. 499 Kodeksu wyborczego, jako naruszające wyłączność komitetów wyborczych na prowadzenie kampanii wyborczej. Dochodzą do tego również sprawy finansowania kampanii. PKW podkreśla, że ze środków na kampanię referendalną partie nie mogą prowadzić agitacji na rzecz swoich kandydatów, którzy będą startować w wyborach parlamentarnych.

Kukiz ucierpi przede wszystkim - czyżby sposób na antysystemowca?

Z przywołanego powyżej zapisu wyciągnąć należy jednoznaczny wniosek: kampania referendalna oraz kampania parlamentarna muszą być prowadzone oddzielnie, żadne elementy nie mogą je ze sobą łączyć. Taki zapis jest niekorzystny dla partii, które - przez swoje podejście do spraw poddawanych społecznej ocenie w referendum - chciałyby coś zyskać dla siebie.

Top Videos of the Day

Nie ulega dyskusji jednak, że przede wszystkim ucierpi na nim Ruch Kukiza. Można nawet odnieść wrażenie, że z myślą o pomniejszeniu znaczenia Pawła Kukiza i jego zwolenników został wprowadzony. Wszyscy, którzy znają poglądy muzyka, doskonale zdają sobie sprawę, że oddzielenie pod względem politycznego przekazu tych dwóch spraw jest w jego przypadku praktycznie niewykonalne.

Przypominamy, że referendum, w którym Polacy ustosunkują się do 3 zagadnień (w tym: JOW-ów) odbędzie się 06.09.2015 roku, natomiast termin wyborów parlamentarnych 2015 prezydent Komorowski wyznaczył na 25.10.2015.

Źródło: telewizjarepublika.pl #wybory parlamentarne #Paweł Kukiz