Paweł Kukiz zapowiadał na swoim facebookowym profilu, że rozwieje wszelkie wątpliwości w kwestii wspierających go środowisk i że w związku z tym przeprowadzi konkretne rozmowy. Niestety negocjacje nie doszły do skutku, gdyż tak jak poinformował o tym muzyk, rozmówcy nie pojawili się na miejscu spotkania, informując o tym jedynie przy pomocy sms-a. Paweł Kukiz niedługo potem zamieścił do wglądu opinii publicznej obszerne wyjaśnienie swoich powiązań z Bezpartyjnymi Samorządowcami, ukazując tym samym ich nieczyste intencje.

Prawdziwe intencje Bezpartyjnych Samorządowców

Paweł Kukiz z wyraźną niechęcią skomentował kompletny przebieg sprawy z udziałem Bezpartyjnych Samorządowców.

Stwierdził, iż we wrześniu 2014 roku grupa reprezentantów wspomnianej formacji starała się pozyskać go na swoje listy w związku z odejściem dużej części członków ugrupowania, wraz z Rafałem Dutkiewiczem. Odmawiając startowania na urząd Prezydenta Wrocławia, zdecydował się finalnie kandydować do sejmiku dolnośląskiego z ostatniego miejsca na liście. Po uzyskaniu mandatu, który notabene przyczynił się do wyraźnego poprawienia ogólnego wyniku Bezpartyjnych Samorządowców, Paweł Kukiz zaczął odnosić coraz większe sukcesy w polityce. Zdaniem muzyka od tego czasu ugrupowanie zaczęło stosować samowolę i pozwalać sobie na zbyt wiele.

Wedle zapewnień Kukiza, rozpoznawalni samorządowcy występowali w mediach, informując o formowaniu się nowego ruchu i przedstawiając postulaty programowe bez konsultacji z samym zainteresowanym.

Top Videos of the Day

Chociażby prezydent Lubina Robert Raczyński zaczął promować się na bliskiego współpracownika Pawła Kukiza, mimo że politycy naprawdę widzieli się zaledwie kilka razy.

Muzyk gorzko wypowiedział się także na temat dokumentu, przedstawiającego zaplanowane listy wyborcze wraz ze wskazanymi liderami, którzy mieliby wystartować do Sejmu w ramach wspólnej kampanii. Skrytykował on takie postępowanie argumentując, iż idea jego ruchu ma skupiać się na oddolnym formowaniu list, nie zaś ustawkach i kolejnym betonowaniu sceny politycznej. W ramach podsumowania dodał, iż przy takich intrygach i braku uczciwości nie zgadza się na podobną współpracę.

Pozostali sojusznicy Pawła Kukiza

Pomimo takiego przebiegu sprawy Paweł Kukiz w dalszym ciągu prowadzi współpracę z innymi środowiskami politycznymi. Postulat jednomandatowych okręgów wyborczych ostatnimi czasy stał się tożsamy dla dwóch formacji na polskiej scenie politycznej. Pierwszą z nich, którą warto wymienić, jest Kongres Nowej Prawicy, czyli dawne ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego.

Za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy omawianego stronnictwa można uznać Jacka Wilka, byłego kandydata na urząd Prezydenta RP, który uzyskał przedostatnie miejsce z wynikiem ponad 68 tysięcy głosów. Ściśle kooperować z Pawłem Kukizem zamierza również partia polityczna Demokracja Bezpośrednia, mająca niejako wspólny cel: zwiększenie władzy obywateli nad politykami, między innymi przy pomocy narzędzi systemu demokracji bezpośredniej. W tym przypadku jednym z liderów ruchu jest Paweł Tanajno, który w wyborach prezydenckich uzyskał ostatnie miejsce z wynikiem niecałych 30 tysięcy oddanych głosów.

Źródło: Profil Pawła Kukiza na portalu Facebook