Wydatki na leki to największa bolączka polskich emerytów. Nie jest kłamstwem określenie, iż blisko połowa domowego budżetu musi zostać spożytkowana na zakupienie niezbędnych środków. Zważając na niskie emerytury oraz wysokie podatki w Polsce, poziom życia większości emerytów określany jest jako niski. W ostatnich miesiącach pojawił się projekt, według którego osoby powyżej 75. roku, których dochody nie przekraczałyby progu najniższej emerytury, uzyskałyby całkowitą refundację leków.

Ministerstwo Zdrowia odrzuciło projekt

Niestety kierowane przez Mariana Zembalę Ministerstwo Zdrowia odrzuciło korzystny projekt, gdyż jak twierdzi sam minister, ludzie nadużywaliby leków i starali się sprzedawać otrzymane preparaty.

Sam projekt kosztowałbym państwo tylko 50 milionów złotych, a rozwiązałby problemy wielu ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, żyjąc w głębokiej biedzie.

Rząd postanowił, iż taka propozycja zostanie odrzucona ze względu na obawy nadużywania przyznanych przywilejów. Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki sądzi, że emeryci powinni sami zadbać o siebie i wybierać tańsze odpowiedniki leków. Jak twierdzi polityk pochodzący z partii PO, lekarze często przepisują emerytom drogie leki, nie informując o możliwości uzyskania tańszego zamiennika.

Politycy #PiS przypominają, że już niejednokrotnie próbowano wprowadzić darmowe leki dla seniorów, jednak posłowie PO twierdzili, iż na taki projekt potrzeba przeznaczyć 200 milionów złotych, co jest zdecydowanie za dużą kwotą dla naszego państwa.

Top Videos of the Day

Teraz, gdy koszty projektu zostały zmniejszone blisko czterokrotnie, rząd ponownie zdecydował się porzucić wprowadzenie tej reformy. Emeryci mają nadzieję, że w przypadku przejęcia władzy w Polsce przez PiS politycy tego ugrupowania ponownie zainteresują się tym projektem.

Refundowanie obecne na Zachodzie

Refundowanie leków obecne jest w wielu wysoko rozwiniętych krajach. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie osoby niepełnoletnie nie płacą za leki nic. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku emerytów, którzy zobowiązani są zapłacić tylko 10 proc. wartości środków leczniczych.

Źródło: wPolityce.pl #Platforma Obywatelska