W sobotę 160 uchodźców przybyło do Polski. Dla rozmiękczenia opinii publicznej w pierwszym rzucie sprowadzono grupę chrześcijan syryjskich. W najbliższym czasie przybędzie kolejne 2 tysiące arabskich przesiedleńców. Z czasem wśród przybywających można spodziewać się coraz mniejszej liczby chrześcijan, a coraz więcej muzułmanów.

Likwidacja państw narodowych

Nagłówki gazet informują nas, iż rząd wykazał się odwagą i ogłosił, że rozpoczyna sprowadzanie uchodźców z Bliskiego Wschodu. Odwaga przejawia się w tym, że Platforma Obywatelska odważnie wypełnia polecenia UE, wbrew opinii większości obywateli Polski. Niebawem do naszego kraju będzie sprowadzany obcy nam kulturowo element, który rozbije jednolitość społeczną Polaków.

Polska stanie się na podobieństwo zachodnich państw kolejnym krajem multi-kulti.

Terror w podziękowaniu za gościnę

Przybysze z Bliskiego Wschodu są znani w Europie z oryginalnego okazywania wdzięczności za gościnę. Co jakiś czas będą więc obcinać Polakom głowy, podpalać, lub wysadzać samochody i budynki, tak jak ma to miejsce w Francji, Anglii i innych krajach tolerancyjnych wobec islamskich przybyszy. Jesteśmy świadkami niebywałego zbiegu okoliczności albo osiedlanie muzułmanów w Polsce jest częścią większego planu, ponieważ niedawno wybudowano w Warszawie nowy meczet. Postawiony został za pieniądze saudyjskich wahabitów, czyli muzułmańskich fundamentalistów. W kraju Saudów nie tylko nie wolno budować świątyń chrześcijańskich, ale za posiadanie Biblii grozi kara śmierci. Ci skrajni fundamentaliści pozostają wrodzy nie tylko wobec Zachodu i chrześcijaństwa, ale nawet wobec innych odłamów islamu.

Przytłaczająca większość, bo 15 spośród 19 zamachowców biorących udział w ataku na wieże World Trade Center w USA było właśnie Saudyjczykami.

Wysiedlanie Polaków

Trudno nie odnieść wrażenia, iż obserwujemy zakrojony na ogromną skalę cyniczny, aczkolwiek precyzyjnie przemyślany plan. W ramach projektu migracyjnego wymusza się na młodym pokoleniu Polaków opuszczanie ojczyzny ze względów materialnych. Wedle oficjalnych statystyk, z Polski wyjechało już 3 miliony obywateli. Tak dużych strat nasz kraj nie poniósł nawet podczas drugiej wojny światowej, w której zginęło ponad dwa i pół miliona Polaków. Marian Kowalski, jeden z liderów Ruchu Narodowego i niedawny kandydat na prezydenta, ujął to słowami, które właśnie się ziszczają. "Są takie karkołomne pomysły, by najbardziej wkurzonych i operatywnych Polaków wygonić zagranicę, a na to miejsc ściągać uciekinierów z Afryki"