Znany przedsiębiorca antysystemowy, który w ostatnim czasie wyraźnie aspiruje do miana polityka, nie spoczywa na laurach. O ile jego projekt polityczny Stonoga Partia Polska prężnie się rozwija, o czym świadczy między innymi zapowiedziana koalicja z Grzegorzem Braunem, tak jednak Zbigniew Stonoga postanawia rozszerzyć działalność swojego środowiska. Przyszedł czas na Gwardię Narodową.

Nowa organizacja patriotyczna

SPP Gwardia Narodowa - bo tak brzmi jej pełna nazwa - to formowana właśnie organizacja patriotyczna, która pozostanie w ścisłej zależności z rozwijaną właśnie partią. Jak można wyczytać na facebookowym profilu formacji, będzie ona miała bardzo szerokie pole do działania.

Co prawda na ten moment zaprezentowano jedynie ogólnikowe informacje, jednak na ich podstawie można śmiało scharakteryzować finalny kształt organizacji, w tym jej kompetencje.

Wedle aspiracji założycieli, ma to być organizacja o podłożu patriotycznym, której zadaniem będzie szeroko pojęte szkolenie i przygotowywanie chętnych obywateli do sytuacji nadzwyczajnych. Pod tym pojęciem mają się kryć nie tylko klęski żywiołowe, ale również zagrożenia ze strony agresorów; zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wspomina się tutaj także o przeciwdziałaniu eskalacji konfliktów, które miałyby zagrozić Polsce, oraz przeciwstawianiu się agresji i bezprawiu ze strony państwa. Biorąc pod uwagę fakt, iż organizatorzy chętnie zapraszają do kontaktu osoby posiadające zezwolenie na posiadanie broni, można podejrzewać, iż formacja skupi się w dużej mierze na działaniach paramilitarnych.

Top Videos of the Day

W ramach podsumowania przytoczono główne wartości, którymi będą kierować się członkowie opisywanej organizacji. Wielki projekt patriotyczny, jak sami go nazywają, ma stanąć w obronie podstawowych praw człowieka i obywatela, wolności oraz poszanowania godności. Warto zauważyć, że tego typu narracja bardzo dobrze wpisuje się w schemat polityki organicznej, który realizuje wspomniany #Grzegorz Braun. "Kościół - Szkoła - Strzelnica" jak widać zbliża obu panów, a już z pewnością w tym ostatnim punkcie.

Źródło: Profil Stonoga Partia Polska na portalu Facebook. #wybory parlamentarne #kampania społeczna