Najnowszy sondaż CBOS prezentuje preferencje wyborców w stosunku do partii politycznych. Badanie "Sympatie i niechęć do partii i inicjatyw politycznych" wyraźnie wskazuje zarówno faworytów poparcia społecznego, wśród których plasuje się między innymi ruch tworzony przez Pawła Kukiza, jak również ugrupowania o wizerunku najbardziej negatywnym - w tej kategorii przoduje partia KORWiN oraz NowoczesnaPL.

Podium - Paweł Kukiz na prowadzeniu

Znany muzyk i były kandydat na Prezydenta RP odnotowuje w badaniu 38 procent niechęci. Mimo tego ankietowani darzą Pawła Kukiza najwyższym spośród wszystkich wyników stopniem sympatii, który wynosi 26 procent. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, oceniane wspólnie z towarzyszącymi mu ugrupowaniami (Polska Razem, Solidarna Polska oraz Prawica Rzeczypospolitej) w stosunku 24 procent sympatii aż do 58 procent niechęci. Podobną tendencję spadkową w ocenach można również zauważyć w przypadku trzeciego miejsca na podium, a mianowicie Platformy Obywatelskiej. Noty PO plasują się następująco: 19 proc. poparcia do 61 proc. niechęci. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało również względnie korzystne poparcie w wysokości 10 proc. oraz 66 proc. opinii negatywnych. 

Czarna lista poparcia społecznego

W nieco gorszym świetle zostały przedstawione pozostałe ugrupowania polityczne, których rozbieżności w ocenach dochodzą do sporych rozmiarów. Sojusz Lewicy Demokratycznej budzi sympatię 7 proc. badanych, natomiast niechęć 73. Z kolei w stosunku do Twojego Ruchu poparcie wyraziło 4 proc., a niechęć 63. Partia KORWiN może liczyć na sympatię 5 proc. badanych oraz na niechęć 68. Nieco odmienna sytuacja prezentuje się w przypadku nowych bytów politycznych - NowoczesnejPL oraz Partii Razem, o których istnieniu nie słyszało kolejno 54 i 66 procent badanych. Wynik pierwszego ugrupowania to 5 proc. sympatii w stosunku do 30 proc. niechęci, natomiast drugiego: 2 proc. sympatii i 23 proc. niechęci.

Wedle danych co trzeci z badanych Polaków nie sympatyzuje z żadną z obecnych partii politycznych (36 proc.), 35 proc. deklaruje poparcie tylko jednego ugrupowania, 29 proc. wyraża aprobatę w stosunku do więcej niż jednej partii, natomiast 6 proc. respondentów nie czuje niechęci do żadnej partii. Ponadto warto wskazać, iż 31 proc. zadeklarowanych wyborców jednego ugrupowania okazuje się popierać ruch Pawła Kukiza. W przypadku PiS-u jest to 29 proc,, natomiast PO 26. Na dalszych miejscach wyróżniamy PSL z wynikiem 6 proc., SLD i NowoczesnąPL z 2 procentami. Na końcu ulokowały się wszystkie pozostałe partie, które uzyskały po 1 procencie (KORWiN, Zieloni, Twój Ruch oraz Demokracja Bezpośrednia).

Badanie "Sympatie i niechęć do partii i inicjatyw politycznych" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11-17 czerwca 2015 r. na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.