Wyborcy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości znają mocne i słabe strony swoich ugrupowań. Znają też przyczyny, dla których ich partie nie cieszą się większą popularnością - bolączką ugrupowań nie są poglądy ich polityków, czy wprowadzanie niekorzystnych rozwiązań prawnych, a niesprawiedliwe i niekompetentne media.

W sobotnie popołudnie w Warszawie odbyły się konwencje dwóch największych partii politycznych kraju - o godzinie 12 swoje wystąpienie rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość. Godzinę później Platforma Obywatelska. Korzystając z tej okazji przeprowadziliśmy sondaż w pobliżu Hali Torwar (to tutaj swoją konwencję zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość) i Areny Ursynów (Platforma Obywatelska).

Udało się nam zebrać ponad 600 opinii na temat preferencji partyjnych, powodów niechęci sympatyków PO względem PiS i odwrotnie. Najbardziej interesowało nas zdanie na temat tego, czemu według respondentów ich ulubione ugrupowania nie cieszą się większym poparciem.

Wyborcy pragną obniżenia wieku emerytalnego i stabilnej polityki zagranicznej

Popierający Prawo i Sprawiedliwość uważają, że głównymi powodami dla których warto głosować na tę partię jest mocny program (40% respondentów w ten sposób motywowało swoje przywiązanie do PiS). Uszczegóławiając swoje odpowiedzi najczęściej, bo w 32% wskazywano na chęć przywrócenia wieku emerytalnego i obietnicę likwidacji umów cywilnoprawnych nazywanych powszechnie "umowami śmieciowymi" - 22%. Drugą mocną stroną PiS zdaniem respondentów jest osoba prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Co piąty ankietowany wskazywał na zalety prezesa - jego poglądy, ideowość, uczciwość.

Z kolei sympatycy Platformy Obywatelskiej za mocne strony swojej partii uznali kontynuację prowadzenia stabilnej i odpowiedzialnej polityki zagranicznej (odpowiedziało w ten sposób 35% ankietowanych). Atutem rządzącej partii, zdaniem respondentów, jest też dynamiczny rozwój infrastruktury naszego kraju - budowa autostrad, stadionów, II linii metra w Warszawie itp. 29% zwolenników partii Ewy Kopacz w ten sposób racjonalizowało chęć głosowania na Platformę Obywatelską w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Macierewicz problemem PiS, afery odbijają się na opinii o PO

Respondenci popierający Platformę Obywatelską zapytani o główne przyczyny niechęci względem Prawa i Sprawiedliwości, wskazywali na strach przed powrotem do władzy poszczególnych osób z największej partii opozycyjnej - Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Drugim argumentem przeciw PiS były obawy przed instrumentalnym wykorzystywaniem służb do gry politycznej - przytaczano historie Beaty Sawickiej i Barbary Blidy.

Z kolei sympatycy Prawa i Sprawiedliwości wypominają Platformie Obywatelskiej częste afery. Najczęściej wymieniana jest ostatnia związana z wyciekiem wzajemnych rozmów polityków partii rządzącej, a także tych prowadzonych z biznesmenami w restauracji "Sowa i Przyjaciele". Drugim najczęstszym zarzutem względem partii Ewy Kopacz była nieumiejętność dotarcia do potrzeb Polaków - zwłaszcza osób starszych.

Media winne słabszym notowaniom PO i PiS

W jednej kwestii sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, a także Platformy Obywatelskiej są zgodni - za głównego winowajcę niedostatecznego poparcia dla ich partii uznają niesprawiedliwe i niekompetentne media. Zwolennicy PiS dużo częściej (aż 65% ankietowanych) wskazywali na negatywną rolę mediów w kreowaniu wizerunku ich partii. uszczegóławiając swoje odpowiedzi wskazali, że w rezultacie działań prasy i telewizji obywatele boją się powrotu do władzy Jarosława Kaczyńskiego, a ich ulubione ugrupowanie jest obśmiewane. Wśród głosujących na Platformę Obywatelską również za najczęstszą przyczynę niedostatecznej popularności tej partii wskazywali niekompetentne media - 43% wskazań. Za przykłady niewłaściwej pracy dziennikarzy podawano choćby wyrywanie zdań z kontekstu w temacie afery taśmowej.

wybory parlamentarne (do Sejmu i Senatu) odbędą się najprawdopodobniej w październiku 2015 roku. O dokładnym terminie wyborów zdecyduje prezydent Bronisław Komorowski.