76 proc. pytanych w sondażu chce wziąć udział w referendum dotyczącym m.in. JOW-ów. 60 proc. pytanych jest za wprowadzeniem JOW-ów (jednomandatowych okręgów), 20 proc. jest przeciwna temu rozwiązaniu a 20 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

JOW, finansowanie partii politycznych i system podatkowy

Najnowszy sondaż TNS Polska przeprowadzony na zlecenie Wiadomości TVP1 poruszał trzy kwestie. Jednomandatowe okręgi wyborcze, finansowanie partii politycznych oraz rozstrzyganie na korzyść podatnika w sprawach przepisów podatkowych. Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi wypowiedziało się 60 proc. pytanych.

Aż 73 proc. respondentów jest za zmianą obecnego sposobu finansowania partii politycznych, za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy było tylko 19 proc. pytanych w sondażu. 8 proc. nie ma zdania czy partię mają być finansowane z budżetu państwa czy też nie. W sprawie systemu podatkowego i rozstrzygania na korzyść podatnika wszelkich wątpliwości za zagłosowało 90 proc., 6 proc nie miała zdania na ten temat i tylko 4 proc. była przeciwna zmianą, co oczywiście nie dziwi. Dodatkowym pytaniem w przeprowadzonym przez TNS Polska sondażu była kwestia udziały w jesiennym referendum. 45 proc. pytanych deklaruje swój udział w referendum, 31 proc. jest na raczej tak.

Sondaż został przeprowadzony 8-9 czerwca na grupie 1000 mieszkańców Polski. Referendum zostało zaplanowane na 6 września 2015 roku. Polacy zostaną zapytani o trzy sprawy - JOW-y, finansowanie partii politycznych oraz wprowadzenie zasady na podstawie, której prawo podatkowe w razie wątpliwości będzie rozstrzygane na korzyść podatnika.

Top Videos of the Day

Istotne jest, że jeśli nawet Polacy opowiedzą się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi nie zostaną one wprowadzone przez jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Do wprowadzenia, JOW-ów jest niezbędna nowelizacja konstytucji, którą zapewne przeprowadzi już nowy parlament. Zgodnie z konstytucja referendum ogólnokrajowe jest wiążące, jeśli weźmie w nim udział więcej niż 50 procent uprawnionych do głosowania.

źródło: Internet #wybory parlamentarne #sejm