Ministerstwo Spraw Zagranicznych może stworzyć wspólnie Senatem model współpracy przynoszący wiele korzyści środowiskom polonijnym. Takie stanowisko przedstawi w czwartek (25.06.2015) szef ministerstwa Grzegorz Schetyna. Zadeklarował on, że jest wola powołania grupy roboczej, która będzie pracować nad ustawą dotyczącą wsparcia dla Polonii.

Informacja ministra w senacie

Minister Spraw Zagranicznych poinformował senatorów o polityce polonijnej rządu. Przedstawił informacje o tym, że około 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego mieszka poza granicami kraju. Ci z Polaków, którzy mieszkają za granicą, czyli Polonia, to według ministra ogromny potencjał i skarb.

Są także oni przedmiotem głębokiej troski rządzących oraz ogromną odpowiedzialnością.

Rząd i inne instytucje centralne planują przeznaczyć 163 miliony złotych na wsparcie Polonii i Polaków przebywających poza granicami kraju. Minister Schetyna przypomniał, że od prawie czterech lat to właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarządza budżetem wspierającym Polonię i Polaków za granicą. Jak mówił, zarządzania pieniędzmi nie jest jednak celem samym w sobie. Najważniejsze jest kształtowanie polityki polonijnej jako elementu naszej racji stanu oraz polskiej polityki zagranicznej. Schetyna powiedział, że chce uniknąć sytuacji, w której wystąpi rywalizacja, na przykład o środki finansowe. Zamiast tego widzi tworzenie modelu współpracy, który przyniesie największe korzyści środowiskom polonijnym na całym świecie.

Top Videos of the Day

Finansowania działań i potrzeby mniejszości

Minister poinformował, że istnieje wola powołania wspólnej grupy roboczej Senatu i MZS. Ma się ona zająć pracami nad ustawą o finansowaniu wsparcia dla Polonii i współpracy z nią. Schetyna zaapelował, żeby polityka polonijna była ponadpartyjna. Minister zauważył jeszcze jeden problem: wiele krytycznych uwag adresowanych do MSZ, dotyczących finansowania działań na rzecz Polonii, bierze się z niedostosowania specyficznych przepisów finansowych do konkretnych potrzeb mniejszości polskiej i Polonii. Współpraca ministerialno-senacka ma być asumptem do zmian i poprawek w prawie. Także do tego, by wiedzieć, jak przechodzić przez procedury finansowania Polonii.

Rodziny ewakuowane z Donbasu

Minister Spraw Zagranicznych mówił też o rodzinach ewakuowanych z Donbasu. Powiedział, że zdecydowana większość z nich po zakończeniu roku szkolnego uda się do nowych, stałych miejsc zamieszkania. Że dostaną stałą pracę. Zaznaczył, że bardzo rudną sytuację na wchodzie odczuły właśnie osoby pochodzenia polskiego, szczególnie na samej Ukrainie. Dlatego MSZ już latem 2014 roku zorganizował w trybie doraźnym pięć turnusów wakacyjnych dla 220 dzieci z ogarniętego działaniami wojennymi Donbasu. Natomiast w styczniu 2015 sprowadzono do kraju 178 osób pochodzenia polskiego, których życie lub zdrowie było zagrożone.

Źródło: PAP #Ukraina #senat #polskie prawo