Profesor Marian Zembala, nowy minister zdrowia, z racji pełnienia funkcji radnego województwa śląskiego podlegał już wcześniej obowiązkowi składania oświadczeń majątkowych. W oświadczeniu za 2014 rok poinformował o swoim stanie majątkowym. Co ma nowy minister zdrowia w rządzie Ewy Kopacz?

Stan posiadania Mariana Zembali według jego oświadczenia majątkowego za 2014 rok

Zaglądanie do portfela osobom publicznym jest przywilejem oraz przyjemnością szarego obywatela. Przyjrzyjmy się więc stanowi posiadania nowego ministra w resorcie zdrowia rządu Ewy Kopacz. Z jego oświadczenia wynika, że profesor Marian Zembala zgromadził oszczędności w kwocie 14 131,83 zł oraz 104 dolarów.

W jego posiadaniu na zasadzie współwłasności są następujące nieruchomości: dom o powierzchni 250 m², niezabudowana działka o powierzchni 588 m² (wartość 60 tys. zł), działka o powierzchni 586 m² z domkiem letniskowym (wartość 150 tys. zł); niezabudowana działka o powierzchni 588 m² (wartość 60 tys. zł), działka niezabudowana - droga o powierzchni 1 145 m² (wartość 5 tys. zł), działka o powierzchni 170 m² z domem (wartość 600 tys. zł). Nowy minister zdrowia posiada także na wyłączność działkę o powierzchni 586 m²z domkiem letniskowym o wartości 150 tys. zł.

Marian Zembala - dochody

Nowy minister zdrowia deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. Z tego tytułu następca Arłukowicza w roku ubiegłym osiągnął dochód w wysokości 1 087 450,94 zł (przychód 1 197 560,97 zł), co zadeklarował w oświadczeniu.

Top Videos of the Day

W Rubryce "inne dochody" profesor umieścił wynagrodzenie z tytułu: umowy o pracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (ok. 5,5 tys. zł miesięcznie), umowy o pracę ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (13 818 zł brutto miesięcznie), umowy - zlecenia Ministerstwa Zdrowia (rocznie 12 945 zł. Marian Zembala wykazał również udziały w spółce Polska Grupa Kardiochirurgiczna sp. z o.o. w likwidacji o łącznej wartości 8 tys. zł. Oświadczenie majątkowe obecnego ministra zdrowia w rządzie Ewy Kopacz obejmuje także pożyczkę w Polskiej Grupie Medycznej sp. z o.o. (zadłużenie w kwocie 1 290 184,46 zł).Transplantolog przemieszcza się mercedesem ML z 2008 roku (wartość 95 tys. zł). Podpisał także umowę leasingu skody fabii (39 320,39 zł).

Co jeszcze ma Marian Zembala

Profesor ma tragiczną sytuację w resorcie, który niedawno objął. Ma plany, jak uleczyć chorą służbę zdrowia. Ma zapał, dobre chęci, energię do pracy i determinację. Ma też niestety bardzo mało czasu, aby osiągnąć zamierzone przez siebie efekty.

Czy mu się uda?

Nowy minister zdrowia jest zasłużonym dla polskiej medycyny specjalistą w dziedzinie kardiochirurgii, jednym z pionierów w pracach nad transplantacją serca.  Razem ze Zbigniewem Religą tworzył zespół, który w latach 80. zakładał od podstaw słynną klinikę chorób serca w Zabrzu. Dlatego postać słynnego transplantologa, profesora Mariana Zembali pojawiła się w filmie "Bogowie". W jego rolę wcielił się wówczas Piotr Głowacki. #Ewa Kopacz #Platforma Obywatelska