Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli kontrolę w siedzibie Prokuratury Generalnej. Dotyczy ona zamówień publicznych i rozporządzania mieniem przez instytucję w latach 2012 - 2015 w zakresie przetargów informatycznych.

Szczególne zainteresowanie CBA budzą dwa przetargi

W środę 27 maja agenci Centralnego Biura Korupcyjnego wkroczyli do Prokuratury Generalnej. Dziennikarze śledczy portalu tvn24 ustalili, że szczególnym zainteresowaniem funkcjonariuszy CBA objęte mają być dwa przetargi. Pierwszy z nich dotyczył prowadzenia nadzoru, modyfikacji i rozbudowy Systemu Informatycznego Prokuratury Libra i Libra 2 oraz udzielania wsparcia technicznego dla jego użytkowników.

Natomiast drugi przetarg, którego prawidłowość przeprowadzenia sprawdza CBA, dotyczy "wdrożenia systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenia lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach prokuratury".

Co na to Prokuratura Generalna?

W związku z prowadzoną kontrolą wypowiedział się rzecznik prasowy PG, który poinformował, że obejmuje ona 3 przetargi: w sprawie systemu informatycznego Libra, projektu digitalizacji akt i na odpowiednią aplikację. Prokurator Mateusz Martyniuk stwierdził, że PG systematycznie przekazuje CBA informacje na temat przetargów i ma powodów do obaw, związanych z ewentualnym wykryciem jakichkolwiek nieprawidłowości. "Ze spokojem czekamy na wyniki tej kontroli" - zapewnił rzecznik. Przetarg na system Libra, zgodnie z jego słowami, był już wiele razy kontrolowany przez sądy i Krajową Izbę Odwoławczą, która ustaliła, że jego przeprowadzenie było zgodne z obowiązującym prawem i wszelkimi koniecznymi do uwzględnienia procedurami.

Top Videos of the Day

Natomiast 2 przetargi, związane z cyfryzacją, są - z racji finansowania ze środków unijnych - dokładnie kontrolowane przez tzw. władzę wdrażającą, a przeprowadzone do tej pory kontrole unijne nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości. Projekt digitalizacji akt został zakończony i rozliczony, sprzęt dostarczono w listopadzie 2014 roku, a aplikację - w kwietniu 2015 roku. Na razie kontrola trwa. Jakie będą ustalenia, dowiemy się dopiero po jej zakończeniu.

Źródło: Onet.pl #polskie prawo