Prezydent Bronisław Komorowski uważa, iż pomysł, by wprowadzić możliwość odpisania 1. procenta podatku dochodowego na partię polityczną jest do zaakceptowania. Komorowski jest zdania, że taki odpis jako uzupełnienie obecnego systemu finansowania partii jest godny rozpatrzenia.

Komorowski na Forum

W środę (24.06.2015) odbyło się Forum Debaty Publicznej. Prezydent Komorowski wziął udział w kolejnej edycji tego wydarzenia i zabrał głos w dyskusji dotyczącej finansowania działalności partii politycznych w naszym kraju. Ma to związek z jednym z trzech pytań, jakie zostaną nam zadane w najbliższym referendum. Odbędzie się ono 6 września i w jednym aspekcie dotyczyć będzie finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Urzędujący prezydent zauważył, że jesteśmy świadkami sytuacji problematycznej: brak jest akceptacji społecznej dla obecnego systemu finansowania partii.

Stawiane jest więc teraz pytanie, co zrobić, by albo zmienić nastawienie społeczne - czyli pewną niechęć do partyjności jako zjawiska i co za tym idzie, do finansowania czegoś, czego się właściwie nie lubi. Rozważaniami na ten temat dzielił się podczas Forum Debaty Publicznej prezydent Komorowski.

Brak zaplecza merytorycznego partii

Co jest według prezydenta słabością naszego życia partyjnego? Otóż jest to jego zdaniem brak zaplecza merytorycznego. I tutaj widzi prezydent pole do działania. Komorowski uważa, że w ramach zmiany systemu finansowania partii można szukać mechanizmu, który wymusiłby na partiach, lub chociaż zachęcił do pracy nad zapleczem merytorycznym właśnie.

Prezydent przypomniał, że jego pomysłem była praca nad nowym systemem finansowania partii politycznych. Już po majowych wyborach prezydenckich takie prace Komorowski zainicjował.

Top Videos of the Day

Odpisanie 1. procenta podatku na partie było częścią tego planu zmian.

Chodzi o więź Polaków z partiami

Zmiana ma na celu zwiększenie więzi między partiami a obywatelami. I nie chodzi o to, żeby całkiem zmieniać dotychczasowy system, ale żeby dostosować go tak, by dawał szanse zwiększenie owej więzi. Celem jest też taki stan, że to same partie będą bardziej starać się o pozyskiwanie środków. Pieniądze te byłyby pod kontrolą urzędu skarbowego.

Możliwość odpisania 1. procenta z podatku na rzecz partii politycznej byłaby elementem uzupełnienia obecnego systemu finansowania partii politycznych. Także wyniki wrześniowego referendum będą według prezydenta wskaźnikiem, w jakim kierunki powinny iść zmiany.

Źródło: PAP