ETPC uznał zarzuty Palestyńczyka Abu Zubajdy i Sudjczyka Abd al-Rahim al-Nashiriego, dwóch domniemanych terrorystów przebywających obecnie w amerykańskim więzieniu Guantanamo na Kubie. Obaj twierdzą, że w latach 2002-2003 zostali osadzeni w amerykańskim więzieniu na terenie Polski i że byli tam torturowani. Obaj przebywali prawdopodobnie w tajnym ośrodku w Starych Kiejkutach w województwie warmińsko-mazurskim. Europejski Trybunał w Strasburgu stwierdził, że Polska naruszyła zakaz tortur i niehumanitarnego traktowania. Zdaniem Trybunału władze dobrze wiedziały o charakterze działań amerykańskich służb specjalnych na swoim terytorium.

Odszkodowania

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystąpiło już z prośbą do Ministerstwa Finansów o dostęp do specjalnej rezerwy finansowej na pokrycie odszkodowań.

Na mocy decyzji Trybunału z lipca 2014 roku Abu Zubajdzie należy się 130 tys., a Al-Nashiriemu 100 tys. euro. Polski rząd odwołał się od decyzji ETPC jednak wyrok pozostał prawomocny. Ministerstwo ma czas na zapłatę do soboty 16.05.2015.

Co z więzieniami?

Ministerstwo zapłatę z pewnością uiści, potwierdził to już dyrektor departamentu Prawno-Traktatowego MSZ Janusz Stańczyk w swym liście do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Paradoks polega jednak na tym, że rząd polski do dzisiaj nie przyznał, że na terenie Polski kiedykolwiek znajdowały się tajne więzienia #CIA. Współpraca z amerykańskim wywiadem i zezwalanie na przetrzymywanie i torturowanie jeńców na obszarze Rzeczypospolitej nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone, cały czas toczy się w tej sprawie śledztwo...

Tak źle i tak nie dobrze

Cała kwestia wydaje się być dość kompromitująca dla polskich władz.

Top Videos of the Day

Jeśli rząd nic nie wiedział o torturach i nie współpracował z amerykańskim wywiadem, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie powinno raczej tak pokornie godzić się na wypłatę zadośćuczynienia. Jeżeli natomiast CIA dostało od władz przyzwolenie, aby na polskim terytorium więzić i torturować ludzi bez wyroku, to znaczy, że ze współpracy z Amerykanami wychodzimy zarazem bez twarzy i z luką w budżecie.

Żródło:helsińska fundacja praw człowieka, thenews.pl #więzienie #Terroryzm