Majowy sondaż CBOS nie przynosi dobrych wiadomości dla rządu Ewy Kopacz. Coraz mniej Polaków popiera jej dokonania, a liczba przeciwników stale rośnie.

Zwolennicy rządu Kopacz: tylko 25 proc. badanych

Według sondażu CBOS tylko 25 proc. ankietowanych to zwolennicy rządu premier Kopacz - to najgorszy wynik, odkąd objęła tekę premiera. W stosunku do badania kwietniowego jest to spadek aż o 6 proc. O tyle samo wzrosła liczba zadeklarowanych przeciwników rządu PO, która w maju wyniosła 38 proc.

Równie źle wypada ocena pracy Rady Ministrów. Tylko 32 proc. ankietowanych dobrze ocenia działalność gabinetu (spadek o 4 p.p.), za to aż 47 proc.

wystawia opinię negatywną (wzrost o 5 p.p.). Sama premier Ewa Kopacz nie ma powodów do radości - aż 51 proc. badanych nie jest zadowolone z jej rządów (wzrost o 5 p.p.). Zwolennicy stanowią mało liczną grupę - 32 proc. (spadek o 3 p.p).

Jeszcze gorzej prezentuje się ocena polityki gospodarczej rządu - 59 proc. wystawia opinię negatywną (choć tu lekki spadek - o 1 p.p.), przy czym tylko 29 proc. to ankietowani zadowoleni (wzrost o 2 p.p.).

Kto popiera rząd Ewy Kopacz?

Nie jest zaskoczeniem, że rząd Ewy Kopacz ma największe poparcie wśród mieszkańców dużych miast (40%), osób z wyższym wykształceniem (34%) czy o dochodach powyżej 2 tysięcy złotych miesięcznie (38%). Także 48% osób prowadzących własną działalność gospodarczą to zwolennicy gabinetu pani premier. Wśród specjalistów i kadry kierowniczej jest to poparcie na poziomie 34%.

Top Videos of the Day

Z działalności rządu jest zadowolone 31% osób niebiorących udział w praktykach religijnych i 36% badanych o poglądach lewicowych.

Wyborcy najbardziej niezadowoleni

70 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia rząd Ewy Kopacz, podczas gdy tylko 6 proc. wyraża aprobatę. Liczba przeciwników przeważa także nad sympatykami wśród elektoratu SLD czy partii KORWiN. Warto też odnotować, że nie wszyscy wyborcy Platformy Obywatelskiej są zadowoleni z rządu Ewy Kopacz, choć zwolenników jest więcej - bo 63 proc.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 14-20 maja na próbie 1048 dorosłych Polaków.

źródło: wp.pl